I Norge er det raskt, enkelt og gratis å bytte strømleverandør. Vi har et av de mest velfungerende sluttbrukermarkedene i Europa. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Norge utmerker seg i strømmarkedet

Norske strømkunder nyter godt av et av de mest velfungerende sluttbrukermarkedene i Europa. Det fastslår det europeiske myndighetsorganet ACER i årets Market Monitoring Report.
Tirsdag, 29 november, 2016 - 09:48

Kilde: Energi Norge

Effektiv konkurranse i sluttbrukermarkedet krever et tilstrekkelig antall leverandører, at kundene får noe igjen for å bytte leverandør i form av bedre pris eller service, og at det er rimelig og enkelt å bytte. Norge er blant de landene i Europa som tilfredsstiller alle kriteriene, sammen med Sverige, Finland, Storbritannia og Nederland. Det skriver ACER – Europas svar på NVE – i sin årlige markedsovervåkingsrapport.

Mens prisdynamikken er svak i mange europeiske land, har Norge hatt konkurranse i strømmarkedet helt siden 1991. I dag kjemper rundt 240 leverandører om kundenes gunst.

– Konkurransen kommer kundene til gode både gjennom lave priser, nye produkter og bedre kundeservice. Vi ser også at stadig flere selskaper tilbyr fordelsprogrammer for sine kunder, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Flere bytter strømleverandør

Undersøkelsen fra ACER understøttes av NVEs ferske leverandørskifteundersøkelse. Her fremgår det at det ble foretatt 114.800 bytter blant norske husholdninger i andre kvartal. Det er en økning på over 50 prosent fra samme kvartal i fjor og det fjerde høyeste tallet som er registrert siden målingene begynte i 2002.

– I Norge er det raskt, enkelt og gratis å bytte strømleverandør. I tillegg har vi en tøff konkurranse mellom selskapene som bidrar til at det er dobbelt så mange som bytter strømleverandør som for eksempel bank, sier Ulseth.

Strømprisen utgjør i dag ca 30 prosent av den samlede strømregningen. Drift og vedlikehold av kraftnettet (nettleie) utgjør ca 30 prosent, mens skatter og avgifter til staten står for hele 40 prosent av regningen.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.