Ny gangsti opp til dammen. Flomløpet til høyre i bildet. (Foto: Kjell Olav Rebne/Norconsult)

Norges høyeste lamelldam vant byggeskikkpris

Tirsdag denne uken ble Dam Svartavatnet tildelt NNCOLDs hederspris, «DAMKRONA», på NNCOLDs fagseminar. Dammen eies av Bergen kommune og prisen tildeles for fremragende byggekunst ved anlegg i vassdrag . I begrunnelsen trekkes frem at damkonstruksjonen har en spennende utforming som pirrer det visuelle inntrykket.
Fredag, 18 november, 2016 - 09:00

Kilde: Dr. Techn. Olav Olsen

Alle bergensere er kjent med hvordan vann fra Dam Svartavatnet smaker. Dammen ligger i Arnavassdraget og inngår i hovedvannforsyningen til Bergen kommune. I 2009 fikk Bergen kommune tillatelse til å heve vannstanden i magasinet med 15 m. Dette økte muligheten for å magasinere    drikkevann bak dammen med 6 millioner m3 (fra 2,7 til 8,6 millioner m3).

For å heve magasinet ble det valgt å bygge en 40 m høy lamelldam med en kronelengde på 105 m. Lamellene er bygget opp med 6 m brede lamellhoder som er støttet av 3 m brede lameller (pilarer) i bakkant. Mellom lamellene er det bygget en frostvegg som er nedsenket i forhold til lamellene.

Dam Svartavatnet skiller seg ut som en spesiell damkonstruksjon som er unik i Norsk sammenheng og for Bergen kommune. Lamelldammer er på mange måter blitt Bergen kommunes varemerke ettersom de fra før har dam Svartediket som også er en stor lamelldam, sier juryleder Thomas Konow.

Sammen med resten av juryen begrunner han tildelingen til Dam Svartavatnet slik:

Med en høyde på 40 m er dam Svartavatnet den desidert høyeste lamelldammen som er byget i Norge. Utførelsen med en senket frostvegg på luftsiden gir dammen et spennende utseende som synligjør den bærende konstruksjonen med lameller. Dammen er buet mot oppstrøms side. Juryen mener at dette er et heldig valg som bidrar til at konstruksjonen får en mykere tilpasning til omkringliggende landskap, samtidig som den buede formen også øker sikkerheten ved anlegget gjennom en hvelvvirkning. Landskapstiltak på nedstrøms side synes å være pent utført slik at terrenginngrep fra byggetiden er lite synlig og vil bidra til en rask tilbakeføring av landskapet.

DAMKRONA er delt ut siden 2010 og prisen deles ut av Den Norske Damkomiteen (NNCOLD), som er tilknyttet The International Commission On Large Dams (ICOLD) med nesten 100 medlemsland. ICOLD arbeider for å fremme damsikkerhet gjennom utveksling av erfaringer og kunnskap, og arbeidet gjøres på frivillig basis.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.