Rogalendingene har inntil videre tre ganger så rask gjennomsnittshastighet som befolkningen i Hedmark og Oppland. I sommer startet Lyse og Altibox-partnerskapet med salg og graving av fiber i de to fylkene. (Foto: Lyse)

Den gjennomsnittlige bredbåndshastigheten til private husholdninger i Norge har økt med 35 prosent det siste året. Fremdeles er det rogalendinger som har det raskeste bredbåndet.

Kilde: Lyse

Det viser tallene fra Statistisk sentralbyrås (SSB) internett-måling for 3. kvartal 2016.

Tallene fra målingen viser at 84 prosent av alle norske husholdninger abonnerer på fast bredbånd, men at forskjellene i bredbåndshastigheter er store. Rogaland ligger fortsatt på hastighetstoppen innen bredbånd. 30.029 privatkunder i fylket har bredbåndshastighet på mellom 64 og 128 Mbit/s, mens 12.031 privatkunder abonnerer på hastigheter over 128 Mbit/s.
– Det er skjedd store endringer i bruken av bredbånd siden vi begynte å bygge fiberinfrastruktur i Rogaland for femten år siden. Veksten av enheter som er tilkoblet nett og endringen i internettvaner har gjort at behovet for økt hastighet og kapasitet har økt voldsomt siden da. Vi tror at veksten i datatrafikk vil fortsette lenge ennå, sier konserndirektør for Lyses televirksomhet, Toril Nag.

Rogalendingene har til sammenligning tre ganger så rask gjennomsnittshastighet som befolkningen i Hedmark og Oppland. Mens medianverdien i Rogaland er på 43,5 Mbit/s har de to fylkene på Innlandet de laveste medianverdiene i Norge (15,9 Mbit/s og 15,7 Mbit/s). Den hittil begrensede tilgangen på høyhastighetsbredbånd er årsaken til at Lyse og Altibox-partnerskapet startet med salg og graving av fiber i Hedmark og Oppland i sommer.

Den gjennomsnittlige bredbåndshastigheten har økt med 35 prosent på landsbasis siden i fjor høst, og er nå på 44,8 Mbit/s. Samme periode har medianverdien for bredbåndshastigheter til private husholdninger økt med ti prosent, og er nå på 26,9 Mbit/s. Ifølge SSB kan det tyde på at de som allerede har raskt bredbånd velger enda høyere hastigheter. En annen forklaring kan finnes i ekomstatistikken fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som viser en rekordstor vekst på 104.000 nye fiberabonnementer i Norge det siste året.