Med godkjennelse fra Sustainable Biomass Partnership (SBP) er Statkraft internasjonalt sertifisert som produsent og leverandør av treflis. (Foto: Treteknisk)

Statkraft er den første internasjonale produsenten og leverandøren av treflis til å bli sertifisert i henhold til sertifiseringsordningen Sustainable Biomass Partnership (SBP).

Kilde: Statkraft

– Statkraft forplikter seg fullt og helt til SBPs visjon om å levere økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraftig drivstoff. Bærekraftig biodrivstoff er et bidrag til lavkarbonsamfunnet, sier Christopher Moore, leder for biomassehandel i Statkraft.

– Vi er stolte av å få denne sertifiseringen. Dette bekrefter vår posisjon som en pålitelig partner som setter miljømessige og etiske prinsipper i sentrum. Vi kan nå bevise at vi oppfyller alle juridiske, regulatoriske og bærekraftige krav langs hele verdikjeden fra hogst, transport og bearbeiding til lagring og transport, sier Moore.

For å oppnå sertifisering under Sustainable Biomass Partnership (SBP) må Statkraft spore og registrere bærekraftdata fra stedet der innhøstingen finner sted og helt frem til leveranse hos kunden. Sertifiseringen av Statkrafts handelskontor i London og produksjonsområdet på Tofte fant sted i sommer. Den endelige akkrediteringen ble gitt 14. oktober 2016.

Statkraft er også sertifisert under Forest Stewardship Council (FSC), Pan European Forest Certification (PEFC) og ENplus siden 2013. Flisproduksjonen fra Tofte brukes blant annet til å erstatte kull som brensel i danske kraftvarmeverk.

Statkraft kjøpte fabrikktomten på Tofte i 2015. Sammen med svenske Södra har Statkraft opprettet et selskap for å etablere fremtidig produksjon av andregenerasjons biodrivstoff.