OBOS Energi har foreløpig en småkraftportefølje på 520 GWh. Espeelvi kraftverk i Ullensvang i Hordaland er ett av prosjektene under utbygging. Foto: Jan Ove Sæd

Skaffer kraft til boligene

OBOS bygger tre småkraftverk og setter snart i gang med et fjerde. Til våren planlegges byggestart for ytterligere fire småkraftverk. Boligbyggeselskapet har som mål å produsere kraft til 40.000 boliger.
Torsdag, 1 desember, 2016 - 08:42

Energisatsingen til OBOS er forholdsvis ny. OBOS Energi åpnet sitt første småkraftverk i fjor, Kvitno ved Odda i Hordaland, med en stipulert årsproduksjon på 32 GWh.

– Vi kjørte prøvedrift fra april og åpnet offisielt i juli 2015, og det har gått veldig bra, opplyser daglig leder Marius Asheim i OBOS Energi AS.

Vestlandet

I Sogn og Fjordane har OBOS to prosjekter under utbygging: Langedal, som skal produsere ca 12,6 GWh, og Strupen med 6,9 GWh. De to kraftverkene ventes ferdig i 2017.

I Ullensvang herad i Hordaland er OBOS i gang med å bygge Espeelvi småkraftverk, som skal produsere 12 GWh årlig. Anleggsveier er bygd, og rørgata er under legging. Åpningen vil skje tidlig på våren 2018. Tvers over fjorden ligger også prosjektet Bråberg (6,5 GWh) hvor de håper å starte utbygging inneværende år, opplyser Asheim.

I Luster i Sogn og Fjordane har OBOS Energi ferdig prosjektert fire småkraftverk, som de planlegger å starte bygging av til våren. Videre har OBOS prosjekter blant annet i Fjærland i Sogn og Fjordane. – Vi jobber med å finne gode og kostnadseffektive løsninger for utbyggingen av disse, sier Asheim.

Til 40.000 boliger

Innen elsertifikatordningen avvikles i 2020/21 har OBOS som mål å bygge ut nye vannkraftverk som til sammen skal produsere 650 GWh årlig. Det tilsvarer forbruket til over 40.000 boliger. Foreløpig har OBOS en vannkraftportefølje på ca. 520 GWh, og de er stadig på utkikk etter nye prosjekter.

– Vi jobber med å ta grønt ansvar, og satsingen på småskala vannkraft er en del av dette. Men vi bygger ikke for enhver pris, sier Asheim til Energiteknikk.

Selskapet har ikke engasjert seg i vindkraft, men har begynt å se på bruk av solceller i næringsbygg. Dette vil vi trolig se håndfaste bevis på i 2017.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.