Troms Kraft og Bodø Energi fusjonerer sine entreprenørselskaper. Hensikten er at dette skal styrke den samlede posisjonen i et marked i endring. (Illustrasjonsfoto: Troms Kraft)

Slår seg sammen i nord

Styrene i Troms Kraft AS og Bodø Energi AS har vedtatt å fusjonere entreprenørselskapene sine.
Tirsdag, 22 november, 2016 - 07:55

Kilde: Troms Kraft

For Troms Kraft gjelder dette Troms Kraft Entreprenør AS og for Bodø Energi selskapene BE Energimontasje AS, Fram Kraftentreprenør AS og Nordland Elsikkerhet AS. Partene er enige om at Bodø Energi skal eie 51 % og Troms Kraft 49 % av det nye selskapet som vil få nærmere 200 ansatte.

 - Fusjonen gir oss en mulighet til å styrke oss i et marked i endring. Det nye selskapet vil ha store deler av Nord Norge som sitt hjemmemarked, men vil også være i stand til å konkurrere i resten av landet, sier adm. dir. Arne Juell i Bodø Energi og legger til:

-Videre vil de fire selskapene utfylle hverandre og inneha komplementær kompetanse, og samlet få en størrelse som gjør det konkurransedyktig også på de større oppdragene.

 - Eierne er enige om at det vil kunne skapes større verdier i et samlet selskap, enn å konkurrere mot hverandre. En sammenslåing av selskapenes virksomheter antas å kunne gi grunnlag for en større og mer slagkraftig forretningsenhet, i tillegg til rene kostnadsbesparelser, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft

En endelig fusjon skal være på plass med virkning fra 01.01.17.

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.