Troms Kraft og Bodø Energi fusjonerer sine entreprenørselskaper. Hensikten er at dette skal styrke den samlede posisjonen i et marked i endring. (Illustrasjonsfoto: Troms Kraft)

Slår seg sammen i nord

Styrene i Troms Kraft AS og Bodø Energi AS har vedtatt å fusjonere entreprenørselskapene sine.
Tirsdag, 22 november, 2016 - 07:55

Kilde: Troms Kraft

For Troms Kraft gjelder dette Troms Kraft Entreprenør AS og for Bodø Energi selskapene BE Energimontasje AS, Fram Kraftentreprenør AS og Nordland Elsikkerhet AS. Partene er enige om at Bodø Energi skal eie 51 % og Troms Kraft 49 % av det nye selskapet som vil få nærmere 200 ansatte.

 - Fusjonen gir oss en mulighet til å styrke oss i et marked i endring. Det nye selskapet vil ha store deler av Nord Norge som sitt hjemmemarked, men vil også være i stand til å konkurrere i resten av landet, sier adm. dir. Arne Juell i Bodø Energi og legger til:

-Videre vil de fire selskapene utfylle hverandre og inneha komplementær kompetanse, og samlet få en størrelse som gjør det konkurransedyktig også på de større oppdragene.

 - Eierne er enige om at det vil kunne skapes større verdier i et samlet selskap, enn å konkurrere mot hverandre. En sammenslåing av selskapenes virksomheter antas å kunne gi grunnlag for en større og mer slagkraftig forretningsenhet, i tillegg til rene kostnadsbesparelser, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft

En endelig fusjon skal være på plass med virkning fra 01.01.17.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.