Redusert produksjon av kull i Kina er delvis kompensert med import fra Europa. Økt tilbud på verdensmarkedet ser ut til at det nå kan slå inn en korreksjon i kullprisen. Dette kan føre til lavere kraftpriser i Norden.

Kullprisen doblet seg fra februar til oktober i år, og har fortsatt videre oppover frem til forrige uke.

Kilde: LOS Energy

Bakgrunnen er at kinesiske myndigheter ønsket å benytte de lave prisene tidlig i år på å stenge ned ulønnsom, subsidiert kullproduksjon. Det kan virke som at myndighetene tok litt hardt i, da nedgangen i produksjonen førte til et stort underskudd av kull innlands i Kina. Dette har igjen ført til kraftig økning i import av kull til Kina, som gjør at det blir mindre tilgjengelig kull for Europeiske kullkraftprodusenter.

Underskuddet i Kina og økte priser har ført til at produsenter jobber med å øke produksjonen av kull. Signaler om økt tilbud av kull på verdensmarkedet kan se ut til å slå inn i en korreksjon i kullprisen. Lavere kullpris fører til lavere kraftpris i Europa, som igjen fører til lavere kraftpriser i Norden.