403 småkraftkonsesjoner er enten utsatt på ubestemt tid eller skrinlagt. Prosjektene representerer store verdier. Foto: Camilla M. Granheim

Småkraftens prosjektreserve tilsvarer investeringer på rundt 15 milliarder kroner, og det meste av dette kan komme i vestlandsfylkene som er hardt rammet av nedgangen i olje- og gassnæringen.

Det skriver Småkraftforeninga i et innspill om statsbudsjettet for 2017 til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

For øyeblikket er det gitt 403 konsesjoner for bygging av småkraft som ikke er benyttet.

Kostbart og usikkert

Disse prosjektene er enten er skrinlagt eller utsatt på ubestemt tid. Vegringen mot å bygge ut skyldes som regel én av disse årsakene eller flere av dem i kombinasjon: lav kraftpris, høy utbyggingskostnad, kostbar eller manglende nettilgang, mangel på kapital og generelt harde rammevilkår for vannkraftbransjen.

Foreningen mener regjeringen ikke ser at klima- og energiteknikk også kan være god næringspolitikk. For eksempel ville 5 av de 15 milliardene bli brukt på lokale entreprenørtjenester i tillegg til en rekke andre ringvirkninger. Det ville være næringsutvikling i praksis og gi nye arbeidsplasser, uttaler styreleder Bjørn Lauritzen.

– Regjeringen ser ikke at klima- og energiteknikk også kan være god næringspolitikk, hevder styreleder Bjørn Lauritzen i Småkraftforeninga. Foto: Stein Arne Bakken

Hard skattelegging

Lauritzen er enig med den øvrige fornybarbransjen, som peker på at skatteregimet for vannkraft er problematisk. Han trekker frem eiendomsskatten for småkraft som er høyere jo mindre lønnsomt et prosjekt er.

– Det reduserer verdien av mange prosjekter så mye at de aldri blir bygget. Vi har ikke motforestillinger mot å bidra til vertskommunene våre, men ønsker et system som fremmer utbygging, heter det i uttalelsen fra Bjørn Lauritzen.