Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen, og Thor Christian Tuv, daglig leder i Fusen, på taket til Asko Norge på Kalbakken i Oslo, som er Norges tredje største solkraftanlegg. Foto: Solenergiklyngen

Solenergiklyngen sparker i gang

To tredeler av de norske aktørene innen solenergi er nå med i Solenergiklyngen. Denne uka møttes de til kick off etter at de er tildelt offisiell status som Arena-prosjekt.
Torsdag, 10 november, 2016 - 08:44

– Vi skal posisjonere oss for å ta en større del av det globale markedet, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

51 bedrifter, 9 forskningsinstitusjoner og en rekke samarbeidspartnere er med i klyngen. Blant dem er Elkem Solar/REC, Scatec, Eltek, Multiconsult, Fusen, Solcellespesialisten, Asplan Viak, IFE, GEC, Teknova.

Innovasjonsgrupper

Status som Arena-prosjekt betyr at Solenergiklyngen får to millioner kroner årlig i støtte over tre år fra Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Klyngen skal arbeide med hele verdikjeden, fra silisium til sluttmarked.

– Nå skal vi rigge møteplasser og sette ned innovasjonsgrupper, forteller Berentsen til Energiteknikk.

Klyngen har utpekt fem markedsområdene med potensial for vekst. I første rekke har de satt ned arbeidsgrupper for tre av områdene: bygningsintegrerte løsninger, energisystemer og energitjenester.


Alf Bjørseth, industrigründer og styreleder i Scatec, på oppstartmøtet. Foto: Solenergiklyngen

Voldsom vekst

Markedet for solenergi er i voldsom vekst. Mens det totale verdensmarkedet for solenergiinstallasjoner var 75 MW i 1994, ble det i 2015 installert 150 MW solenergi hver dag, opplyste industribyggeren Alf Bjørseth på oppstartmøtet. Bjørseth er gründeren bak blant andre solcellebedriftene Scatec, REC og Norsun.

Senterleder Erik Marstein fra IFE orienterte om det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) som er viet solenergi. Andreas Thorsheim, gründer av solcelleselskapet Otovo, viste hvordan nye forretningsmodeller gir nye muligheter. Utlånsdirektør for industri og miljøteknologi, Ivar Slengesol, i Eksportkreditt Norge, tok for seg solleverandørenes muligheter i det globale energimarkedet.

Tenker globalt

Solenergiklyngen retter blikket mot utlandet, hvor det store markedet for solenergi finnes.

–  Men vi må være gode hjemme for å lykkes ute. Vi ønsker å få fart på solenergimarkedet i Norge, og vi vil gå i gang med å danne internasjonale nettverk, sier Trine Kopstad Berentsen.

Klyngen ble etablert i 2013. Hovedmålet er å øke verdiskapingen blant bedriftene i Solenergiklyngen både nasjonalt og internasjonalt. Det skal skje gjennom forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon, kompetanse, posisjonering og internasjonalisering.

Les mer på Solenergiklyngens hjemmeside

Tidligere artikler på energiteknikk.net:

Stort potensial for ny solindustri

Solenergiklyngen ønsker Arena-midler

På forsiden nå

EU-kommisjonen avviser Statnetts ønske om å få doble taket for innmatingstariffen for kraftprodusentene til 2,5 euro/MWh.
Fredag, 14 juni, 2019 - 14:23
Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.
Fredag, 14 juni, 2019 - 15:39
SN Power-sjef Torgeir Lien ber myndighetene i enkelte av landene selskapet jobber i om å skattlegge vannkraftverkene deres hardere.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 15:41
NVE vurderer å stramme inn og vise mindre detaljer i sitt kart over det norske kraftsystemet.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 15:13
Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.
Fredag, 14 juni, 2019 - 10:28
Flere øvelser og god kommunikasjon er viktig for energiberedskapen, ifølge administrerende direktør i Hallingdal kraftnett, Audun Grynning.
Fredag, 14 juni, 2019 - 07:54
Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 14:59
NVE har vedtatt at de vil omklassifisere transmisonsnett til distribusjonsnett rundt Høyanger i Sogn og Fjordane, til tross for protester fra Hydro.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 08:04
Thema Consulting tror det vil være 32 TWh vindkraft i Norge i 2030, og at det vil gi 11 til 13 øre/kWh lavere kraftpris enn om vindkraften ikke var bygget.
Tirsdag, 11 juni, 2019 - 16:32
Flertallet i Hjartdal kommunestyre vedtok onsdag kveld å gå videre i forhandlinger med Skagerak Energi for å selge Hjartdal Elverk.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 16:21
Det felleseuropeiske intradagmarkedet XBID feirer 1 år med over 16 millioner utførte handler. Snart skal markedet utvides.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 13:50
Mange hundre tusen nordmenn er trolig uten god beskyttelse mot lynnedslag, ifølge Hafslund Nett.
Fredag, 14 juni, 2019 - 13:42
Sivert Dal fra Nettservice Hadeland ble NM-mester for energimontørlærlinger i 2019.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 09:55
I samarbeid med Sunnfjord Energi og BKK skal Lerøy Sjøtroll elektrifisere oppdrettslokaliteter i Hordaland.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 08:50
Knut Barland ønsker å trappe ned og gir seg som konsernsjef i Skagerak Energi.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 17:13
I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.
Fredag, 14 juni, 2019 - 09:19
Fredagskommentar:
Fredag, 7 juni, 2019 - 09:53
Etter tre ulykker med strømgjennomgang på frakoblet anlegg fant BKK ut at de ansatte kunne «sjokkerende lite» om jordstrøm. Nå må de melde fra og si «stopp».
Tirsdag, 11 juni, 2019 - 13:07
Ånestadblåheia Vindpark i Sortland er et eksempel på at det er mulig å bygge vindkraft uten store konflikter. Dette fremgår av en undersøkelse gjennomført i slutten av mai, et halvt år etter at de første turbinene i anlegget ble satt i drift.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 10:25
Uforutsigbar og uklar vekting av hensyn kan svekke vindkraftutbyggingens legitimitet, advarer forsker fra Fridtjof Nansens institutt.
Fredag, 7 juni, 2019 - 17:34
Strømforsyning basert på solceller og vindturbiner skal sørge for mobildekning langs 11 kilometer av turistattraksjonen Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 11:11
Per Arne Vada er ansatt som næringspolitisk rådgiver I Energi Norge. Han tiltrer stillingen i september.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 16:54