NorSuns fabrikk i Årdal (Foto: NorSun)

En lang natts ferd mot dag for norsk solindustri kan være over. Både Elkem Solar i Kristiansand og NorSun i Årdal har store prosjekter på trappene.

Kilde: Enova

– Vi ser nå tegnene til en revitalisering av en bransje hvor det sa omtrent fullstendig stopp i 2008 grunnet finanskrise og prisfall i Kina. Solenergi blir nå stadig mer konkurransedyktig, og er faktisk i ferd med å bli den billigste energikilden enkelte steder i verden. Det gir betydelige vekstmuligheter for produsenter som er gode på kvalitet og kostnad, og der er både NorSun og Elkem Solar i front, sier administerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

NorSun og Elkem Solar tar nå hver for seg i bruk nye teknologier som bidrar til en mer energieffektiv solcelleproduksjon. Enova støtter selskapene med henholdsvis 28,8 og 25,6 millioner kroner.

Først i verden

På fabrikken i Årdal i Sogn og Fjordane produserer NorSun metallblokker (såkalte ingoter) som en tynn diamantvaier sager i skiver (wafere) til bruk i solceller. Bredden på dagens vaier er 80 mikrometer, tilsvarende tykkelsen til et vanlig hårstrå. Nå sikter selskapet på å bli verdens første med fullskala uttesting av en vaier med tykkelse på 40 mikrometer.

– Smalere vaier gir mindre avkapp per wafer, noe som igjen fører til mindre energibruk og lavere kostnad per wafer vi produserer, sier administrerende direktør Bjørn-Olav Brelin i NorSun.

Øker resirkuleringen

I Kristiansand produserer Elkem Solar silisium som inngår i solcelleproduksjon. Elkem har erfart at energibruken utgjør en stor del av de totale kostnadene, og for å redusere enhetskostnadene tar de nå grep i store deler av produksjonen.

– Samtlige ledd i produksjonsprosessen blir nå gjenstand for ombygging og nyinvesteringer, sier verksdirektør Geir Ausland i Elkem Solar, og henviser til at de blant annet skal oppgradere og effektivisere ovn, slaggbehandling, luting og størkning. – Investeringene gjør dessuten at vi kan ta i bruk resirkulerte materialer i større grad.

Imponerende energieffektivitet

I alt vil prosjektene årlig spare 10,1 og 38,7 GWh energi hos henholdsvis NorSun og Elkem Solar. Til sammen tilsvarer dette energibruken fra rundt 2400 norske husholdninger.

– Energibruken fra norsk solindustri er allerede lav sammenlignet med det som er vanlig i bransjen. Det gjør det desto mer imponerende at NorSun og Elkem Solar stadig evner å finne nye måter å effektivisere på, sier Nakstad i Enova.