Her er en påminnelse fra Alta Kraftlag: Høye snøhauger under kraftlinjene kan være livsfarlig. (Foto: Alta Kraftlag)

Det er ikke likegyldig hvor snøen samles. Høye snøhauger under linjene kan være livsfarlig.

Kilde: Alta Kraftlag/Einar Dahl

Det er Alta Kraftlag som kommer med denne advarselen. Av oss videreformidles den til andre i energibransjen som har behov for en påminnelse om det samme

Som det fremgår av meldingen fra Alta: Vi vet det nå er vanskelig å finne plass til snøen, men man må likevel ikke brøyte snø under våre linjer. 

Store snøhauger under linjene blir fort lekeplass for barn, og dermed livsfarlig om de kommer i kontakt med linjene.