Noen ganger føler jeg at avstanden mellom skrivebordene i NVE og det praktiske liv blir vel lang, sier Ole-Johan Sveva, kombinert nettsjef og driftsleder i Notodden Energi Nett. (Foto: Tore Halvorsen)

Krevende dobbeltrolle

Dobbeltrollen som nettsjef og driftsleder er krevende. Det vet Ole-Johan Sveva i Notodden Energi Nett, og mange med han, mye om.
Torsdag, 1 desember, 2016 - 08:58

I driftslederrollen presser nye pålegg seg hele tiden på. Spesielt aktive er NVE, og i driftsledermiljøet mener mange at det er for lang avstand mellom skrivebordene i direktoratet til det praktiske livet ute i nettselskapene. Det etterlyses en større grad av kost/nytte-vurderinger.

Nettsjefen på Notodden mener DSB er enklere å forholde seg til. Her er det i større grad samarbeid som gjelder, og det er lettere å komme fram til individuelle løsninger som begge parter kan godta. Ole-Johan Sveva mener DSB er mer forutsigbar, blant annet med en person å forholde seg til og tidlig klargjøring av temaer for de enkelte tilsyn.

Mange nettselskaper er presset på ressurser, både når det gjelder økonomi og personell. I den daglige driften er det mange hensyn å ta, og det er nødvendig å prioritere. Det som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre kommer først. Så er det nødvendig å rydde i køen av andre viktige oppgaver.

Vi gjør vårt beste med løpende oppfølging av forhold knyttet til driftsforskriftene, understreker Sveva. – Dette gjelder også pålegg fra NVE, selv om det kan være konflikt med det vi selv mener bør prioriteres for våre kunder.

Les mer om dette i desemberutgaven av fagbladet Energiteknikk (nr.8-16), som i løpet av kort tid vil være i distribusjon.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.