Noen ganger føler jeg at avstanden mellom skrivebordene i NVE og det praktiske liv blir vel lang, sier Ole-Johan Sveva, kombinert nettsjef og driftsleder i Notodden Energi Nett. (Foto: Tore Halvorsen)

Krevende dobbeltrolle

Dobbeltrollen som nettsjef og driftsleder er krevende. Det vet Ole-Johan Sveva i Notodden Energi Nett, og mange med han, mye om.
Torsdag, 1 desember, 2016 - 08:58

I driftslederrollen presser nye pålegg seg hele tiden på. Spesielt aktive er NVE, og i driftsledermiljøet mener mange at det er for lang avstand mellom skrivebordene i direktoratet til det praktiske livet ute i nettselskapene. Det etterlyses en større grad av kost/nytte-vurderinger.

Nettsjefen på Notodden mener DSB er enklere å forholde seg til. Her er det i større grad samarbeid som gjelder, og det er lettere å komme fram til individuelle løsninger som begge parter kan godta. Ole-Johan Sveva mener DSB er mer forutsigbar, blant annet med en person å forholde seg til og tidlig klargjøring av temaer for de enkelte tilsyn.

Mange nettselskaper er presset på ressurser, både når det gjelder økonomi og personell. I den daglige driften er det mange hensyn å ta, og det er nødvendig å prioritere. Det som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre kommer først. Så er det nødvendig å rydde i køen av andre viktige oppgaver.

Vi gjør vårt beste med løpende oppfølging av forhold knyttet til driftsforskriftene, understreker Sveva. – Dette gjelder også pålegg fra NVE, selv om det kan være konflikt med det vi selv mener bør prioriteres for våre kunder.

Les mer om dette i desemberutgaven av fagbladet Energiteknikk (nr.8-16), som i løpet av kort tid vil være i distribusjon.

På forsiden nå

Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.