Noen ganger føler jeg at avstanden mellom skrivebordene i NVE og det praktiske liv blir vel lang, sier Ole-Johan Sveva, kombinert nettsjef og driftsleder i Notodden Energi Nett. (Foto: Tore Halvorsen)

Krevende dobbeltrolle

Dobbeltrollen som nettsjef og driftsleder er krevende. Det vet Ole-Johan Sveva i Notodden Energi Nett, og mange med han, mye om.
Torsdag, 1 desember, 2016 - 08:58

I driftslederrollen presser nye pålegg seg hele tiden på. Spesielt aktive er NVE, og i driftsledermiljøet mener mange at det er for lang avstand mellom skrivebordene i direktoratet til det praktiske livet ute i nettselskapene. Det etterlyses en større grad av kost/nytte-vurderinger.

Nettsjefen på Notodden mener DSB er enklere å forholde seg til. Her er det i større grad samarbeid som gjelder, og det er lettere å komme fram til individuelle løsninger som begge parter kan godta. Ole-Johan Sveva mener DSB er mer forutsigbar, blant annet med en person å forholde seg til og tidlig klargjøring av temaer for de enkelte tilsyn.

Mange nettselskaper er presset på ressurser, både når det gjelder økonomi og personell. I den daglige driften er det mange hensyn å ta, og det er nødvendig å prioritere. Det som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre kommer først. Så er det nødvendig å rydde i køen av andre viktige oppgaver.

Vi gjør vårt beste med løpende oppfølging av forhold knyttet til driftsforskriftene, understreker Sveva. – Dette gjelder også pålegg fra NVE, selv om det kan være konflikt med det vi selv mener bør prioriteres for våre kunder.

Les mer om dette i desemberutgaven av fagbladet Energiteknikk (nr.8-16), som i løpet av kort tid vil være i distribusjon.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.