Noen ganger føler jeg at avstanden mellom skrivebordene i NVE og det praktiske liv blir vel lang, sier Ole-Johan Sveva, kombinert nettsjef og driftsleder i Notodden Energi Nett. (Foto: Tore Halvorsen)

Dobbeltrollen som nettsjef og driftsleder er krevende. Det vet Ole-Johan Sveva i Notodden Energi Nett, og mange med han, mye om.

I driftslederrollen presser nye pålegg seg hele tiden på. Spesielt aktive er NVE, og i driftsledermiljøet mener mange at det er for lang avstand mellom skrivebordene i direktoratet til det praktiske livet ute i nettselskapene. Det etterlyses en større grad av kost/nytte-vurderinger.

Nettsjefen på Notodden mener DSB er enklere å forholde seg til. Her er det i større grad samarbeid som gjelder, og det er lettere å komme fram til individuelle løsninger som begge parter kan godta. Ole-Johan Sveva mener DSB er mer forutsigbar, blant annet med en person å forholde seg til og tidlig klargjøring av temaer for de enkelte tilsyn.

Mange nettselskaper er presset på ressurser, både når det gjelder økonomi og personell. I den daglige driften er det mange hensyn å ta, og det er nødvendig å prioritere. Det som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre kommer først. Så er det nødvendig å rydde i køen av andre viktige oppgaver.

Vi gjør vårt beste med løpende oppfølging av forhold knyttet til driftsforskriftene, understreker Sveva. – Dette gjelder også pålegg fra NVE, selv om det kan være konflikt med det vi selv mener bør prioriteres for våre kunder.

Les mer om dette i desemberutgaven av fagbladet Energiteknikk (nr.8-16), som i løpet av kort tid vil være i distribusjon.