Modernisering og statlige avgifter presser nettleien opp i Helgeland Kraft. (Foto: Helgeland Kraft)

I 2016 investerte Helgeland Kraft 190 millioner kroner i nettet for å redusere risikoen for strømbrudd ved høststorm og uvær. I årene som kommer skal de nye AMS-målerne på plass i alle hjem. Dette i kombinasjon med en del lovpålagte investeringer fører til at nettleien får en mindre økning fra og med nyttår.

Kilde: Helgeland Kraft

Nettleien skal opp cirka 4,7 prosent. Mye skyldes en økning på Statnetts «sentralnett» hvor vi får en prisøkning på 20 prosent, forteller nettsjef, Frode Valla.

For en kunde med et forbruk på 20 000 kWh øker nettleien til Helgeland Kraft med 425 kroner i 2017. Av de 425 kronene er 213 kroner økte statlige avgifter og økning av leie på Statnetts sentralnett.

Det kan være greit å merke seg at forbruksavgiften har økt med nesten 40 % siden regjeringen Solberg overtok. Over 30 prosent av nettleien er statlige avgifter, sier Valla.

Helgeland Kraft har investert mye i oppgradering av nettet, i tillegg til å bygge nytt nett i tilknytning til bygging og drift av nye kraftstasjoner.

 -Vi merker allerede mye mindre strømutfall ved storm og uvær på grunn av skogryddingen og oppgraderingen vi har gjort så langt. Helgeland er et utfordrende område å drive strømnett i. Oppgraderingen av nettet er helt nødvendig for at Helgeland skal ha en god og stabil strømforsyning. Vi skal også ivareta utfordringene med ekstremvær i fremtiden, sier Valla.

– Vår neste, store investering er å få på plass de nye automatiske strømmålerne, samt en felles innsamling av strømmålerverdier for nettselskapene, i en felles Elhub(datahub). Innen 1. januar 2019 skal alle kundene ha installert automatiske målere, sier Valla.