TrønderEnergi overtar nett- og kraftomsetningsvirksomheten til Selbu Energiverk. (Illustrasjonsfoto: TrønderEnergi)

Generalforsamlingen i Selbu Energiverk AS (SEV) har besluttet å overdra nett- og kraftomsetningsvirksomheten i SEV til TrønderEnergi.

Kilde: Pressemelding

Energiforsyningen vil stå overfor krevende utfordringer som følge av endrede rammebetingelser, effektivitetskrav, ny teknologi og store investeringer.  Dette vil gi kundene økt nettleie. I tillegg ønsker norske myndigheter større og mer rasjonelle selskaper, og legger til rette for en slik utvikling.

SEV har over tid vurdert organiseringen av virksomheten med bakgrunn i de kravene og utfordringene som energiforsyningen står overfor. Endringen i energiloven i mars i år ble den utløsende faktoren for å realitetsvurdere alternativet salg av nettvirksomheten. Vurderingene er foretatt i tett dialog med eieren Selbu kommune. 

– Jeg mener overdragelsen av nett- og kraftomsetningsvirksomheten til TrønderEnergi nå, på de fremforhandlede betingelser, er den beste løsningen for SEV, de ansatte, innbyggerne og næringslivet i Selbu, og eieren Selbu kommune, sier Per Otnes, adm dir i SEV.

TrønderEnergi oppretter en ny Sone Øst i Selbu som får ansvaret for strømnettet i Tydal, Selbu og Hommelvik med 7 300 nettkunder. Dette utgjør et tre ganger så stort driftsområde som det SEV har i dag, og vil sikre arbeidsplassene knyttet til nettvirksomhet i Selbu.

– Ved å samordne ressursene i våre østlige områder vil vi sikre en effektiv drift, og fortsatt høy beredskap og god forsyningssikkerhet i Tydal, Selbu og Hommelvik, sier nettdirektør i TrønderEnergi Bård Olav Uthus.

TrønderEnergi overtar driften av SEVs nett- og kraftomsetningsvirksomhet fra 1. januar 2017. SEVs kraftproduksjonsvirksomhet skal fortsatt drives av SEV og eies av Selbu kommune. 

TrønderEnergi kan tilby en av landets laveste nettleier. En normalhusholdning i Selbu vil få en årlig nettleiebesparelse på rundt 3 600 kroner. For Selbu-samfunnet betyr den reduserte nettleien en samlet besparelse på mer enn 10 millioner kroner årlig. 

TrønderEnergi overtar i tillegg kraftomsetningsvirksomheten i SEV og viderefører de produktene SEV har i dag overfor sine kraftkunder.

Samtlige ansatte i SEV som blir berørt av overdragelsen er sikret videreføring av sine arbeidsplasser i eksisterende lokaler i Selbu.