Hydrogenstasjonen på Kjørbo ved Sandvika i Bærum åpnet i november og er basis for regnestykket til Zero. (Foto: Uno-X)

Redusert elavgift betyr om lag en halv million kroner lavere energikostnad årlig for en hydrogenstasjon lik den som ble åpnet i Bærum nylig.

Rådgiver Benjamin Myklebust Rød i miljøorganisasjonen Zero har regnet ut hva lav sats på elavgift, 0,48 øre/kWh mot normalt 16 øre/kWh, innebærer for en fyllestasjon for hydrogen.

Den lave satsen gjelder blant annet trikk og tog og industriell elektrolyse av hydrogen. Zero har fått slått fast at elavgift på 0,48 øre/kWh også gjelder elektrolyse av hydrogen på hydrogenstasjoner for transport.

Kapasitet 200 kg daglig

I november åpnet Uno-X en hydrogenstasjon på Kjørbo utenfor Sandvika i Bærum. Fra før finnes noen få fyllestasjoner for hydrogen i Norge, men flere vil bli bygd som følge av at de store bilprodusentene nå introduserer hydrogenbiler på markedet.

Rød har tatt utgangspunkt i hydrogenstasjonen på Kjørbo ved full utnyttelse av kapasiteten, som er opp til 200 kg per dag. Ved bruk av elektrolysøren NEL A-150 vil stasjonen bruke litt over 9000 kWh på å fremstille dette volumet daglig.

Årlig vil stasjonen da bruke 3,3 GWh. Prisforskjellen mellom elavgift på 0,48 øre og 16 øre utgjør over 500 000 kroner – vel og merke ved full utnyttelse av stasjonens kapasitet. Ved lavere produksjonsvolum blir regnestykket et annet.

Ingen uenighet

– Det er ingen uenighet om at den lave satsen skal gjelde for hydrogenstasjoner, men de har befunnet seg i en blindsone. Foreløpig har elektrolyse på fyllestasjonen vært så liten del av den samlede hydrogenproduksjonen at det ikke har betydd så mye, sier Benjamin Myklebust Rød til Energiteknikk.

Rød tar det for gitt at lav elavgift skal gjelde for elektrolyse på fyllestasjoner, som utgjør 95 prosent av energibruken på slike stasjoner. Derimot åpner ikke dagens regler for at lav elavgift skal gjelde også for den del av energien som brukes til å komprimere hydrogenet før det kan fylles på kjøretøyet, etter det Rød kan se.

Prisen vil gå ned

Uno-X har den samme oppfatningen om elavgiften som Zero. – Vi forventer å få fritak fra elavgiften til vår produksjon av hydrogen, sier daglig leder Ole Johannes Tønnessen i Uno-X Norge til Energiteknikk.

– Vi forventer å få fritak fra elavgiften til vår produksjon av hydrogen, sier daglig leder Ole Johannes Tønnessen i Uno-X Norge. Foto: Uno-X

I dag betaler kunden om lag 9 kroner per 100 gram hydrogen på Uno-X-stasjonen. 100 gram gir ca. én mil kjøring. Tønnessen regner med at prisen vil gå ned etter hvert.

– Vi har fått den første generasjonen hydrogenbil på markedet, og den er fullt likeverdig med konvensjonelle biler hva angår plass og kjørelengde. Vi vet ikke hvordan den neste generasjon vil bli, men vi forventer at den vil ha lengre rekkevidde og utnytte drivstoffet mer effektivt.

Hydrogen konkurrerer med produkter som har vært på markedet i 50–60 år. Foreløpig er det for tidlig å si bastant hvordan regnestykket for hydrogenbil vil bli. Men vi regner med at hydrogen skal være konkurransedyktig eller mer fordelaktig over tid, forutsatt at vi får de samme rammevilkårene som vi har i dag, sier Ole Johannes Tønnessen.