I Åseral kommune i Vest-Agder bygger Agder Energi Nett to nye linjer og en ny transformatorstasjon. (Foto: Agder Energi Nett)

Tar forsyningsgrep i sør

I Åseral i Vest-Agder har Agder Energi Nett mye på gang for tiden. Neste høst skal en investering på rundt en halv milliard kroner ferdigstilles.
Torsdag, 1 desember, 2016 - 08:50

Oppgaven omfatter bygging av to nye linjestrekk og en ny transformatorstasjon på Honna. Linjestrekkene er til sammen ca. to mil lange og det skal monteres rundt 100 master, i en kombinasjon av kompositt materiale og stål. For å gjøre minst mulig av seg i terrenget er de brunfarget.

Bruk av master i kompositt materiale er relativt nytt her i landet, i hvert fall i større omfang. Dette holder på å endre seg. I den senere tid gjort bestillinger på denne mastetypen, som blant annet har vektmessige fordeler. Inntil for kort tid siden var Mellbye uten betydelig konkurranse i denne delen av markedet, med master importert fra Canada. Nå har imidlertid flere norske produsenter meldt seg på, blant andre OPS Composite Solutions i Kristiansand og Comrod i Stavanger.

På de to linjestrekkene i Åseral er det lagt til rette for en stor grad av montasje med helikopter. Dessuten gjør mange rette strekk at det kan knipes på antall master. Dette kompenseres ved å gå i høyden med mastene (opptil 27 meter) og øke avstanden mellom mastepunktene.

Hensikten med den tunge investeringen som Agder Energi Nett gjør i Åseral er todelt. For det første er den viktig for forsyningssikkerheten i landsdelen. Dessuten gir den økt kapasitet til å koble på mer fornybar energi. Blant annet er en vindpark planlagt i området.

Les mer om dette i desember-utgaven av fagbladet Energi, som om kort tid er under distribusjon til sine lesere.

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.