I Åseral kommune i Vest-Agder bygger Agder Energi Nett to nye linjer og en ny transformatorstasjon. (Foto: Agder Energi Nett)

Tar forsyningsgrep i sør

I Åseral i Vest-Agder har Agder Energi Nett mye på gang for tiden. Neste høst skal en investering på rundt en halv milliard kroner ferdigstilles.
Torsdag, 1 desember, 2016 - 08:50

Oppgaven omfatter bygging av to nye linjestrekk og en ny transformatorstasjon på Honna. Linjestrekkene er til sammen ca. to mil lange og det skal monteres rundt 100 master, i en kombinasjon av kompositt materiale og stål. For å gjøre minst mulig av seg i terrenget er de brunfarget.

Bruk av master i kompositt materiale er relativt nytt her i landet, i hvert fall i større omfang. Dette holder på å endre seg. I den senere tid gjort bestillinger på denne mastetypen, som blant annet har vektmessige fordeler. Inntil for kort tid siden var Mellbye uten betydelig konkurranse i denne delen av markedet, med master importert fra Canada. Nå har imidlertid flere norske produsenter meldt seg på, blant andre OPS Composite Solutions i Kristiansand og Comrod i Stavanger.

På de to linjestrekkene i Åseral er det lagt til rette for en stor grad av montasje med helikopter. Dessuten gjør mange rette strekk at det kan knipes på antall master. Dette kompenseres ved å gå i høyden med mastene (opptil 27 meter) og øke avstanden mellom mastepunktene.

Hensikten med den tunge investeringen som Agder Energi Nett gjør i Åseral er todelt. For det første er den viktig for forsyningssikkerheten i landsdelen. Dessuten gir den økt kapasitet til å koble på mer fornybar energi. Blant annet er en vindpark planlagt i området.

Les mer om dette i desember-utgaven av fagbladet Energi, som om kort tid er under distribusjon til sine lesere.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.