Mens milliardene ruller i strømnettet går det tregt med investeringer i vannkraft. (Illustrasjonsfoto: Tussa)

Investeringer i kraftnæringen kan nå nye rekordhøyder i 2017, ifølge prognoser fra SSB. Det meste av veksten skyldes modernisering av strømnettet, mens investeringer i fornybar kraftproduksjon har flatet ut.

Kilde: Energi Norge

Kraftsektoren har siden 2005 vært preget av kraftig vekst. I fjor ble det investert over 23,1 milliarder kroner, og neste år kan fasiten bli over 31 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det innebærer en nominell vekst på over 500 prosent siden begynnelsen av 2000-tallet.

Investeringene i 2015 fordeler seg med 61 prosent på strømnettet, 34 prosent på kraftproduksjon og fem prosent på fjernvarme og annet.

– Vi ser at investeringer i nett og produksjon vokste nokså parallelt frem til 2012. Deretter har nettinvesteringene skutt i været, mens produksjon flater ut. Det siste skyldes en kombinasjon av lave strømpriser og høy skatt på vannkraft, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

NVE har tidligere påvist at det er behov for milliardinvesteringer i eksisterende vannkraftverk, bare for å opprettholde dagens produksjon. For neste år er det i hovedsak ventet et løft innen vindkraft, mens vannkraftinvesteringene lar vente på seg.

– Vi er et av verdens største vannkraftland, og har et betydelig vekstpotensial som kan bidra til flere grønne arbeidsplasser og kutt i klimagassutslipp fra andre sektorer. Men da må vi gi vannkraftprodusentene bedre muligheter til å investere, påpeker Ulseth.