Denne boligen på Vesterøy på Hvaler har solcellepanel på taket og er med i ordningen Smart Nabolag. Eieren kan blant annet sammenligne sitt eget strømforbruk med naboenes. (Foto: Newswire)

Foreløpig har under 500 norske husstander solcellepanel og selger strømmen de har til overs. Nye regler og ny teknologi vil gjøre det enklere å bli plusskunde.

Kilde: Tellef Øgrim for Statnett

For å kunne sende overskuddselektrisitet ut i nettet, må du ha installert AMS-måler. Ved årsskiftet var rundt 500 000 målere rullet ut, og i løpet av 2017 skal to millioner være på plass hos landets strømkunder. 

Snart 500

Det finnes ingen samlet oversikt over hvor mange private husstander som produserer strøm i dag og er plusskunder.

Tall fra store nettselskaper som har lansert plusskundeavtalene aktivt, tyder på at vi er på vei mot 500 husstander. Hafslund, Lyse, Trønderenergi, Norgesnett og Agder Energi har til sammen cirka 370 plusskunder.

Ragnhild Bjelland-Hanley, leder av Norsk solenergiforening, sier at det ikke er noen umiddelbar økonomisk gevinst å hente ved å produsere strøm selv.

– De privatkundene som gjør dette i dag drives mest av miljø- eller teknologiinteresse, mens noen tenker at det er en investering som vil kaste av seg på sikt.

Forventningen om at man går i pluss over tid, bunner i at et typisk anlegg vil produsere strøm lenge etter at investeringen er betalt, mener hun.

– Det betyr at solcelleanlegget gir gratis strøm etter at det er nedbetalt.

Bjelland-Hanley ser for seg at slik privat strømproduksjon vil lønne seg i fremtiden.

– Både nytt regelverk og nye forretningsmodeller, som tilbud om å lease anlegget, bidrar til at vi får et marked som fungerer.

Til nå har plusskunder i praksis vært avhengig av at nettselskapene har vært villig til å kjøpe kraften fra dem. Fremover legges det opp til at plusskunden selv velger en kraftleverandør som kjøper overskuddskraften deres.

I år kommer det dessuten regler som blant annet fritar plusskunder fra noe av kostnaden ved å sende strøm ut i nettet. Dessuten skal NVE utvikle nye regler som legger til rette for at et boligselskap også kan selge overskuddskraft og at inntektene kan fordeles på strømkundene i boligselskapet.