Mye av strømnettet i Oslo er gammel og må fornyes. (Foto: Ukjent, Oslo byarkiv)

Bruker ikke mer strøm

Hver enkelt av oss bruker ikke mer strøm enn før, selv om vi skaffer oss stadig flere elektriske duppeditter. Men gammelt strømnett og befolkningsvekst krever likevel at ledninger, kabler og transformatorstasjoner fornyes.
Tirsdag, 31 januar, 2017 - 09:21

Av : Kjell M. Kaasa/Statnett

En moderne husholdning har et rikt utvalg av ladere i sving for å holde nettbrett, smarttelefoner og laptoper i gang. På kjøkkenet tar de mer strømkrevende induksjonsovnene over. Vi har fått kaffemaskin, og mange har skaffet seg elbil. 

– Vi blir stadig mer avhengig av strøm, og vi forventer strøm i stikkontakten når vi trenger den. Det er nok flere som har opplevd å være på jakt etter en stikkontakt fordi mobilen er i ferd med å gå tom for strøm, sier Nina Yong Kviberg, kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef i Statnett.

Til tross for stadig flere duppeditter, holder strømforbruket per person seg likevel stabilt.

– Mildere klima og bedre energistandard på boligene er en viktig grunn. Folk flest er også blitt mye mer opptatt av energibruk, energisparing og alternativer til elektrisk oppvarming, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova.

De ti siste årene har strømforbruket per person variert mellom 7000 og 7600 kWh fra år til år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Unntaket er 2010, med en spesielt kald vinter, da forbruket bikket over 8100 kWh.

Gammelt nett fornyes

– Selv om hver enkelt persons energiforbruk ikke øker, har det totale effektbehovet økt. Vi må dimensjonere nettet for den kaldeste dagen når alle skrur på varmeovnene samtidig, altså det såkalte momentanforbruket. Det er ikke alle energisparingstiltak som hjelper oss akkurat da, sier Nina Yong Kviberg i Statnett.

Hovedstrømnettet må rustes opp. I hovedstadsområdet ble det meste av sentralnettet bygd i perioden 1950-1990.

– Hovedstrømnettet i Stor-Oslo må fornyes fordi det er gammelt. En opprusting av strømnettet er nødvendig for å sikre trygg strømforsyning til oslofolk i fremtiden, sier Kviberg.

Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med mer enn 30 prosent. I 2040 kan det komme til å bo 30 prosent flere mennesker i Oslo alene, ifølge SSBs befolkningsfremskrivelser. I flere av kommunene rundt Oslo kan veksten bli hele 60 prosent.

Planen for hvordan hovedstrømnettet for Stor-Oslo kan oppgraderes inkluderer rundt 30 store tiltak som tidligst er ferdig i 2030. Når jobben er gjort, vil de nye anleggene kunne transportere rundt 60 prosent mer strøm.

– Ved å modernisere dagens nett vil vi kunne transportere mer strøm med færre kraftledninger. Oppgradering gir økt forsyningssikkerhet samtidig som vi kan legge til rette for klimavennlige løsninger, byutvikling og frigjøring av arealer, sier Kviberg.

Krevende

Å oppgradere kraftnettet er en krevende jobb. Nytt må bygges samtidig som det eksisterende er i drift.

Statnett skal ikke bare fornye strømnettet i Stor-Oslo, men er godt i gang med å ruste opp neste generasjon kraftsystem over hele landet.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.