Mye av strømnettet i Oslo er gammel og må fornyes. (Foto: Ukjent, Oslo byarkiv)

Bruker ikke mer strøm

Hver enkelt av oss bruker ikke mer strøm enn før, selv om vi skaffer oss stadig flere elektriske duppeditter. Men gammelt strømnett og befolkningsvekst krever likevel at ledninger, kabler og transformatorstasjoner fornyes.
Tirsdag, 31 januar, 2017 - 09:21

Av : Kjell M. Kaasa/Statnett

En moderne husholdning har et rikt utvalg av ladere i sving for å holde nettbrett, smarttelefoner og laptoper i gang. På kjøkkenet tar de mer strømkrevende induksjonsovnene over. Vi har fått kaffemaskin, og mange har skaffet seg elbil. 

– Vi blir stadig mer avhengig av strøm, og vi forventer strøm i stikkontakten når vi trenger den. Det er nok flere som har opplevd å være på jakt etter en stikkontakt fordi mobilen er i ferd med å gå tom for strøm, sier Nina Yong Kviberg, kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef i Statnett.

Til tross for stadig flere duppeditter, holder strømforbruket per person seg likevel stabilt.

– Mildere klima og bedre energistandard på boligene er en viktig grunn. Folk flest er også blitt mye mer opptatt av energibruk, energisparing og alternativer til elektrisk oppvarming, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova.

De ti siste årene har strømforbruket per person variert mellom 7000 og 7600 kWh fra år til år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Unntaket er 2010, med en spesielt kald vinter, da forbruket bikket over 8100 kWh.

Gammelt nett fornyes

– Selv om hver enkelt persons energiforbruk ikke øker, har det totale effektbehovet økt. Vi må dimensjonere nettet for den kaldeste dagen når alle skrur på varmeovnene samtidig, altså det såkalte momentanforbruket. Det er ikke alle energisparingstiltak som hjelper oss akkurat da, sier Nina Yong Kviberg i Statnett.

Hovedstrømnettet må rustes opp. I hovedstadsområdet ble det meste av sentralnettet bygd i perioden 1950-1990.

– Hovedstrømnettet i Stor-Oslo må fornyes fordi det er gammelt. En opprusting av strømnettet er nødvendig for å sikre trygg strømforsyning til oslofolk i fremtiden, sier Kviberg.

Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med mer enn 30 prosent. I 2040 kan det komme til å bo 30 prosent flere mennesker i Oslo alene, ifølge SSBs befolkningsfremskrivelser. I flere av kommunene rundt Oslo kan veksten bli hele 60 prosent.

Planen for hvordan hovedstrømnettet for Stor-Oslo kan oppgraderes inkluderer rundt 30 store tiltak som tidligst er ferdig i 2030. Når jobben er gjort, vil de nye anleggene kunne transportere rundt 60 prosent mer strøm.

– Ved å modernisere dagens nett vil vi kunne transportere mer strøm med færre kraftledninger. Oppgradering gir økt forsyningssikkerhet samtidig som vi kan legge til rette for klimavennlige løsninger, byutvikling og frigjøring av arealer, sier Kviberg.

Krevende

Å oppgradere kraftnettet er en krevende jobb. Nytt må bygges samtidig som det eksisterende er i drift.

Statnett skal ikke bare fornye strømnettet i Stor-Oslo, men er godt i gang med å ruste opp neste generasjon kraftsystem over hele landet.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.