Mye av strømnettet i Oslo er gammel og må fornyes. (Foto: Ukjent, Oslo byarkiv)

Bruker ikke mer strøm

Hver enkelt av oss bruker ikke mer strøm enn før, selv om vi skaffer oss stadig flere elektriske duppeditter. Men gammelt strømnett og befolkningsvekst krever likevel at ledninger, kabler og transformatorstasjoner fornyes.
Tirsdag, 31 januar, 2017 - 09:21

Av : Kjell M. Kaasa/Statnett

En moderne husholdning har et rikt utvalg av ladere i sving for å holde nettbrett, smarttelefoner og laptoper i gang. På kjøkkenet tar de mer strømkrevende induksjonsovnene over. Vi har fått kaffemaskin, og mange har skaffet seg elbil. 

– Vi blir stadig mer avhengig av strøm, og vi forventer strøm i stikkontakten når vi trenger den. Det er nok flere som har opplevd å være på jakt etter en stikkontakt fordi mobilen er i ferd med å gå tom for strøm, sier Nina Yong Kviberg, kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef i Statnett.

Til tross for stadig flere duppeditter, holder strømforbruket per person seg likevel stabilt.

– Mildere klima og bedre energistandard på boligene er en viktig grunn. Folk flest er også blitt mye mer opptatt av energibruk, energisparing og alternativer til elektrisk oppvarming, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova.

De ti siste årene har strømforbruket per person variert mellom 7000 og 7600 kWh fra år til år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Unntaket er 2010, med en spesielt kald vinter, da forbruket bikket over 8100 kWh.

Gammelt nett fornyes

– Selv om hver enkelt persons energiforbruk ikke øker, har det totale effektbehovet økt. Vi må dimensjonere nettet for den kaldeste dagen når alle skrur på varmeovnene samtidig, altså det såkalte momentanforbruket. Det er ikke alle energisparingstiltak som hjelper oss akkurat da, sier Nina Yong Kviberg i Statnett.

Hovedstrømnettet må rustes opp. I hovedstadsområdet ble det meste av sentralnettet bygd i perioden 1950-1990.

– Hovedstrømnettet i Stor-Oslo må fornyes fordi det er gammelt. En opprusting av strømnettet er nødvendig for å sikre trygg strømforsyning til oslofolk i fremtiden, sier Kviberg.

Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med mer enn 30 prosent. I 2040 kan det komme til å bo 30 prosent flere mennesker i Oslo alene, ifølge SSBs befolkningsfremskrivelser. I flere av kommunene rundt Oslo kan veksten bli hele 60 prosent.

Planen for hvordan hovedstrømnettet for Stor-Oslo kan oppgraderes inkluderer rundt 30 store tiltak som tidligst er ferdig i 2030. Når jobben er gjort, vil de nye anleggene kunne transportere rundt 60 prosent mer strøm.

– Ved å modernisere dagens nett vil vi kunne transportere mer strøm med færre kraftledninger. Oppgradering gir økt forsyningssikkerhet samtidig som vi kan legge til rette for klimavennlige løsninger, byutvikling og frigjøring av arealer, sier Kviberg.

Krevende

Å oppgradere kraftnettet er en krevende jobb. Nytt må bygges samtidig som det eksisterende er i drift.

Statnett skal ikke bare fornye strømnettet i Stor-Oslo, men er godt i gang med å ruste opp neste generasjon kraftsystem over hele landet.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.