Det drar seg til mot årets Metodedager. Det er ingen grunn til å vente med å melde seg på. (Foto: REN)

Det drar seg til mot Metodedagene

Har du enda ikke meldt deg på til årets Metodedager på Drammen Travbane 14. – 15. juni? Da er det på tide å gjøre kort prosess.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 09:14

Alt ligger til rette for et flott og matnyttig arrangement i midten av juni. 2015-utgaven av Metodedagene samlet 100 utstillere og tiltrakk seg mer enn 1500 besøkende. Det ligger til rette for at årets utgave vil toppe denne oppslutningen. Allerede nå er tilsvarende antall utstillere fra 2015 innen rekkevidde, og forhåndspåmeldte besøkende har passert 600.

Vi registrerer stadig større interesse for Metodedagene, forteller prosjektleder Bjarte Sandal i REN, som står bak dette arrangementet. – Vi har klare og tydelige signaler fra et økende antall nettselskap om at de planlegger å sende hele eller deler av sin montørstab til Drammen i midten av juni.

For de som ikke vet det er Metodedagene et arrangement for nettselskaper, entreprenører og leverandører til kraftbransjen. I selve utstillingen er det lagt vekt på praktisk orientert faglig kompetansebygging. Første dag deles deltagerne inn i grupper med besøk på syv stasjoner med ulik tematisering i økter på 50 minutter. Andre dag kan de besøkende fritt oppsøke de utstillinger og fremvisninger tilpasset individuelle interesser.

Vi har ikke satt noen begrensninger, hverken for antall utstillere eller besøkende, fortsetter Sandal, - men det er klart det lønner seg å være tidlig ute. Spesielt gjelder dette overnattingsmuligheter i sentrumsnære områder i Drammen. 2015 var et rekordår for Metodedagene. Alt synes å ligge til rette for at denne blir slått med årets arrangement.

Det er flere årsaker til at Metodedagene stadig tiltrekker seg større interesse. Langt fremme står den teknologiske utviklingen knyttet til produkter og tjenester i strømnettet. At det de nærmeste ti årene samlet sett skal investeres rundt 140 milliarder kroner i sentral-, regional- og distribusjonsnettet er selvfølgelig også av stor betydning. Dette er et tall som NVE publiserte for få dager siden.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.