Fra byggingen av damanlegget ved Rosten kraftverk, som skal settes i drift mars/april 2018.(Foto: Eidsiva Energi)

Når den fornybare vannkraftproduksjonen fra Rosten kraftverk i mars/april 2018 fases inn på strømnettet tilføres det norske kraftsystemet en årlig miljø- og klimavennlig energiproduksjon på rundt 200 GWh.

Dette er en kapasitet som tilsvarer strømforbruket til ca. 10 000 husstander, forteller Egil Skøien, daglig leder i Oppland Energi som, sammen med AS Eidefoss, står bak utbyggingen av Rosten kraftverk. Prosjektet er en av de største pågående kraftverksutbyggingene her i landet.

Arbeidet med Rosten kraftverk ble påbegynt oktober 2014, med planlagt ferdigstillelse tidlig vår 2018. Kraftverket ligger i Sel kommune i Gudbrandsdalen og driftes med vann fra Gudbrandsdalslågen. Samlet sett dreier det seg om en investering på nærmere 900 millioner kroner.

Foruten dambyggingen, som ligger noe etter opprinnelig plan, følger de øvrige aktivitetene planlagt fremdrift, fortsetter Egil Skøien. – Selv om prosjektet så langt har noe lavere fremdrift i dambyggingen vil ikke dette påvirke driftsettelsespunktet for kraftstasjonen. Prosjektet er nå kommet så langt at det ligger til rette for oppstart av turbinmontasjen om en måneds tid.

Det er løpende stor aktivitet i prosjektet. Bemanningen varierer noe over tid, men omfatter i snitt rundt et hundretalls personer. Skanska Norge er entreprenør, Rainpower turbinleverandør og Voith står for leveransen av generator og apparat og kontrollanlegg. Kontrakten på luker i vannvei er plassert hos Lysaker & Thorud.

Det vil bli gitt en mer omfattende statusrapport om Rosten-prosjektet i fagbladet Energiteknikk nr. 1-2017, som vil foreligge i begynnelsen av februar.