Batterier blir en stadig viktigere del av vår hverdag. Sørg for å resirkulere de gamle og utbrukte. (Illustrasjonsfoto: RENAS)

Har du fått ny mobiltelefon, laptop eller nettbrett til jul? Husk på å resirkulere gamle, batteridrevne dingser, så de ikke forpester klimaet!

Kilde: Fortum/Strømvippa

En mengde av produktene vi omgir oss med i hverdagen, inneholder batterier. Leker med lyd og lys, blinkesko eller oppladbare verktøy, har alle det til felles at de inneholder batterier. Disse skal leveres til gjenvinning fordi de inneholder miljøgifter! Vi leverer bare 40 prosent av batteriene våre til resirkulering, og det fører til at farlige miljøgifter siver ut i naturen og blir del av det vi spiser og drikker.

Forhandlere som selger batteriprodukter har plikt til å ta imot varer i retur for resirkulering. Dette gjelder både batteridrevne artikler og andre elektriske artikler.

Batterier på avveie kan bli liggende å «svette» og over tid lekke ut i naturen og bli en del av næringskjeden. I neste omgang  kan det bli en del av maten vi spiser, vannet vi drikker eller luften vi puster inn. For å slippe uvisshet om hvilke typer batterier som skal resirkuleres, er det bestemt at alle typer batterier skal samles inn!

– Ingen batterier skal kastes i restavfallet, slår miljøingeniør Hege A. Hellem ved Solgård Avfallsplass, Movar fast.

Mange produkter inneholder batterier

Vi omgir oss altså med et villnis av produkter som kan skjule et batteri, som må tas hånd om når levetiden er over eller vi bare rydder i hus og hjem og skal kjøre «alt skrotet på søpla».

Lommelykter, radioapparater, digitale kameraer, alle musikkspillere, elektriske tannbørster, trådløse telefoner, hageverktøy, alarmer, bærbare pc-er, modellbiler, fly og båter, kalkulatorer og små støvsugere er bare noe vi kan liste opp i tillegg til det som allerede er nevnt.

Alle batterier skal være merket med en overkrysset avfallsbeholder, som viser at batteriene ikke skal kastes i restavfallet. Batterier med betydelige mengder av tungmetaller skal også merkes med Hg (kvikksølv), Cd (kadmium) eller Pb (bly).

Kort oppsummert:

  • Mange produkter inneholder batterier, uten at vi alltid er klar over det
  • Batterier inneholder farlige miljøgifter som siver ut i naturen og blir del av det vi spiser og drikker, hvis de ikke gjenvinnes på rett måte
  • Alle batterier skal leveres til retur, men vi returnere bare 40 prosent av batteriene våre
  • Forhandlere har plikt til å ta imot batterier og produkter som inneholder batterier