Å bruke økning i strømprisen som argument mot flere kabelforbindelser med utlandet holder ikke. Dette dreier seg først og fremst om et solidarisk klimaansvar. (Foto: Statnett)
Fredagskommentar:

Om strømkabler og AMS-målere

En håpløs debatt om strømkabler til utlandet og et varsel om at brannfaren øker med AMS-målere. Det er to av flere saker som har gitt et aldri så lite adrenalinkick denne uken.
Fredag, 27 januar, 2017 - 10:35

Når det mobiliseres motstand mot noe her i landet gjøres ikke det alltid med kvalitetssikrede argumenter. Slik er det i saken med strømkabler, som de senere dagene har blusset opp på facebook. Jeg kvier meg for å dele ut karakteristikker til noen av deltagerne, men det er fristende å be et par av dem om ikke å klø seg i hodet. De kunne få flis i fingeren.

Ja, prisen på strøm her i landet vil øke dersom strømmen får flyte fritt begge veier med Europa. Den kostnaden har vi råd til å ta. Uansett er det slik at mer fornybar energi, først og fremst effekt, fra Norge vil bidra til et bedre klima for alle. I den situasjonen verden er i utkonkurrerer det alle andre argumenter.

Så til AMS-målerne. Et hovedformål med disse er å gjøre oss alle mer energieffektive. Det skal primært skje ved at effektbelastningen fordeles jevnere over døgnet. Når forsikringsbransjen varsler at dette kan gi flere branner er det selvfølgelig urovekkende. Ved hemningsløst å bruke strøm på tider av døgnet, fortrinnsvis om natten, da KWh-prisen er billigst, er alt vi bruker av elektriske apparater i hjemmene våre mer eksponert for at det kan oppstå branner.

Her har både energibransjen og vi som kunder ansvar. Det er av felles interesse at vi viser respekt for varselet om økt brannfare. Innen 2019 skal alle husstander her i landet ha installert AMS-målere. Kanskje er det en ide å ledsage denne utrullingen av en kampanje om hvor farlig det kan være med et urimelig høyt effektuttak om natten. Det kan spare oss for mange bekymringer og tap av liv og materielle verdier.

På forsiden nå

Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.