TrønderEnergi tar krafttak i kystnettet. Mer enn en halv milliard kroner skal investeres. (Foto: TrønderEnergi)

TrønderEnergi har nå igangsatt arbeidet med et mer robust og effektivt nett langs kysten. De første forespørselene om høyspentmaster i stål er sendt ut.

Kilde: TrønderEnergi

Innen kort tid vil det også gå ut forespørsler om fundamentering og hovedentreprise for linjebygging. 

TrønderEnergi skal investere i overkant av en halv milliard på trøndelagskysten framover. Den kommende vindkraftutbygginga framskynder selskapets arbeid med et mer robust og effektivt kraftnett langs kysten.

TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet i hele Sør-Trøndelag, og er regionens største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder.