Østfold Energi, her illustrert med Ørje kraftstasjon/sluser i Østfold, er i omstilling. Blant annet skal bemanningen reduseres med 13 ansatte. (Foto: Østfold Energi)

Østfold Energi tilpasser seg fremtiden

Østfold Energi AS skal spare 28 millioner årlig gjennom effektiviseringsprogram. Bemanningstilpasning de nærmeste fire årene vil berøre inntil 13 ansatte, og vil hovedsakelig løses ved naturlig avgang.
Mandag, 30 januar, 2017 - 08:44

Kilde: Østfold Energi

- Kraftbransjen står overfor betydelige utfordringer, og det rammer også oss hardt. Et kraftig prisfall de siste årene har medført en svekket økonomisk situasjon for selskapet, og i fjor var første gang det ikke ble utbetalt utbytte til eierne våre. Det er også stor usikkerhet om fremtidig pris- og markedsutvikling. Alle prognoser peker i retning av lave kraftpriser frem mot 2020, og mest trolig i flere år etter 2020. Det er også en bransje i kraftig endring med stor teknologisk utvikling, digitalisering og endret kundeatferd. Vi må tilpasse selskapet i dette bildet. Sånn sett følger vi samme oppskrift som alle andre norske kraftprodusenter. Endringene skal sikre et økonomisk bærekraftig fundament, at selskapet kan møte eiernes forventninger til utbytte og sikre et vekstkraftig og konkurransedyktig selskap for fremtiden, kommenterer administrerende direktør Oddmund Kroken.

- Høsten 2016 ble det igangsatt et internt effektiviseringsprogram som skal bidra til vårt mål om å være bransjeledende innen effektiv og lønnsom fornybar energiproduksjon. For å få til dette skal vi forbedre eksisterende virksomhet blant annet gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. En effektiv produksjon må støttes av effektive og tilpassede stab - og støttefunksjoner. Dette vil dessverre også innebære en bemanningstilpasning på inntil 13 av våre ansatte, som hovedsakelig skal løses gjennom naturlig avgang over en fireårsperiode, forteller Kroken.

Både ansatte og de tillitsvalgte har vært delaktige i prosessen.

 - 28 millioner kroner i årlige kostnadsbesparelser er identifisert i effektiviseringsprogrammet fra 2020. Vi skal satse mer på forretningsutvikling ved å øremerke ressurser til å utforske nye forretningsmuligheter for Østfold Energi, forteller han.

- Denne omstillingen gir det utgangspunktet selskapet må ha for å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling og den ønskede posisjonen blant de beste aktørene i fremtidens kraftmarked, sier Kroken.

Fakta:

• Selskapet har i dag 64 ansatte, fordelt på vannkraftproduksjon i Lærdal, varmeproduksjon i Rakkestad og stab- og støttefunksjoner i Sarpsborg.

• Eiere av Østfold Energi AS er Østfold fylkeskommune og 13 kommuner i Østfold.

På forsiden nå

Vil trekke strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.