Østfold Energi, her illustrert med Ørje kraftstasjon/sluser i Østfold, er i omstilling. Blant annet skal bemanningen reduseres med 13 ansatte. (Foto: Østfold Energi)

Østfold Energi tilpasser seg fremtiden

Østfold Energi AS skal spare 28 millioner årlig gjennom effektiviseringsprogram. Bemanningstilpasning de nærmeste fire årene vil berøre inntil 13 ansatte, og vil hovedsakelig løses ved naturlig avgang.
Mandag, 30 januar, 2017 - 08:44

Kilde: Østfold Energi

- Kraftbransjen står overfor betydelige utfordringer, og det rammer også oss hardt. Et kraftig prisfall de siste årene har medført en svekket økonomisk situasjon for selskapet, og i fjor var første gang det ikke ble utbetalt utbytte til eierne våre. Det er også stor usikkerhet om fremtidig pris- og markedsutvikling. Alle prognoser peker i retning av lave kraftpriser frem mot 2020, og mest trolig i flere år etter 2020. Det er også en bransje i kraftig endring med stor teknologisk utvikling, digitalisering og endret kundeatferd. Vi må tilpasse selskapet i dette bildet. Sånn sett følger vi samme oppskrift som alle andre norske kraftprodusenter. Endringene skal sikre et økonomisk bærekraftig fundament, at selskapet kan møte eiernes forventninger til utbytte og sikre et vekstkraftig og konkurransedyktig selskap for fremtiden, kommenterer administrerende direktør Oddmund Kroken.

- Høsten 2016 ble det igangsatt et internt effektiviseringsprogram som skal bidra til vårt mål om å være bransjeledende innen effektiv og lønnsom fornybar energiproduksjon. For å få til dette skal vi forbedre eksisterende virksomhet blant annet gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. En effektiv produksjon må støttes av effektive og tilpassede stab - og støttefunksjoner. Dette vil dessverre også innebære en bemanningstilpasning på inntil 13 av våre ansatte, som hovedsakelig skal løses gjennom naturlig avgang over en fireårsperiode, forteller Kroken.

Både ansatte og de tillitsvalgte har vært delaktige i prosessen.

 - 28 millioner kroner i årlige kostnadsbesparelser er identifisert i effektiviseringsprogrammet fra 2020. Vi skal satse mer på forretningsutvikling ved å øremerke ressurser til å utforske nye forretningsmuligheter for Østfold Energi, forteller han.

- Denne omstillingen gir det utgangspunktet selskapet må ha for å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling og den ønskede posisjonen blant de beste aktørene i fremtidens kraftmarked, sier Kroken.

Fakta:

• Selskapet har i dag 64 ansatte, fordelt på vannkraftproduksjon i Lærdal, varmeproduksjon i Rakkestad og stab- og støttefunksjoner i Sarpsborg.

• Eiere av Østfold Energi AS er Østfold fylkeskommune og 13 kommuner i Østfold.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.