Geir Kulås overtar som konserndirektør for Skagerak Kraft AS. (FOTO: RUHNE NILSSEN)

Med virkning fra 1.februar blir Geir Kulås ny konserndirektør for Skagerak Kraft AS. Kulås har siden 2012 vært konserndirektør for Skagerak Nett AS.

Kilde: Skagerak Energi

– Geir har ledet Skagerak Nett i snart 5 år. Selskapet har vært gjennom en meget god utvikling i denne perioden. Når han nå får ansvaret for Skagerak Kraft, oppnår vi effektiv erfaringsoverføring mellom selskapene i konsernet, sier konsernsjef Knut Barland i en kommentar. 

Geir Kulås har tidligere hatt ulike lederstillinger i Hydro, herunder produksjonssjef i Hydro Magnesium Norway og plattformsjef på Oseberg C i Hydro Oil & Energy Operations. Han har også hatt lederstillinger i BIS Production Partner. 

Bekken blir teknologidirektør

Finn Werner Bekken, som har ledet Skagerak Kraft de siste elleve årene går over i stilling som teknologidirektør i konsernets utviklingsenhet. 

Prosessen med å rekruttere ny konserndirektør for Skagerak Nett AS vil bli satt i gang umiddelbart. Inntil ny leder er på plass er seksjonssjef i Skagerak Nett, Torkil Jacobsen, konstituert i stillingen.