Nettpartner er leverandør av vakttjenester og beredskap til Hafslund, her illustrert med kveldsbilde av bydel Sinsen i Oslo. (Foto: Hafslund)

Nettpartner er fra årsskiftet valgt som en av Hafslunds leverandører av vakt- og beredskapstjenester.

Kilde: Nettpartner

Avtalen er delt i to områder med en frivillig modell basert på flåtestyring og en modell med fast vakt.

Modellen for fast vakt er kun i Oslo. Nettpartner vant 50 % av beredskapen i Oslo. For å gjennomføre en trygg og oversiktlig beredskap har vi valgt en organisering som ikke påvirker den daglige driften. Nettpartner tester nå ut en ny rotasjonsordning blant utvalgte montører. 

I den frivillige ordningen er vi en del av et team på 7 selskaper. Med vår størrelse og geografiske spredning håper vi å bli en viktig aktør for Hafslund Nett. På de 15 første dagene i 2017 har vi utført 60 oppdrag. 

For Nettpartner utgjør denne avtalen en årlig omsetning på 40 til 60 millioner.