Tariffinntektene skal sammen med flaskehalsinntekter dekke Statnetts samlede kostnader knyttet til investeringer, drift og vedlikehold av transmisjonsnettet. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Statnett overtok 1. januar driften av sentralnettet i Sør-Rogaland. Dette omfatter driften av 300 kV høyspentlinjer, sjøkabler over Hafrsfjord, samt koblingsanlegg og transformatorer i de største transformatorstasjonene.

Kilde: Lyse

Denne delen av strømnettet var tidligere eid og driftet av Lyse Elnett, men i 2013 ble det overtatt av Lyse Sentralnett, et selskap der både Lyse Elnett og Statnett var eier. Lyse Elnett har fram til nyttår driftet anlegget, men nå overtar altså Statnett.

Hovedårsaken til endring i eierskapet er EU-direktiv som setter krav til hvem som kan eie sentralnettet.

Transformatorstasjonene som er en del av sentralnettet er Stølaheia i Stavanger, Stokkeland i Sandnes, Bærheim på Forus, Kjelland ved Egersund og Moen i Lysebotn. Lyse Elnett har fortsatt anlegg i de samme transformatorstasjonene, og eier kontrollbyggene.

– Siden avtalen mellom selskapene ble inngått for flere år siden har målet hele tiden vært at Statnett skulle overta. I dialog med Statnett har vi i en overgangsfase hatt ansvaret for drift og vedlikehold, mens de bygget opp en organisasjon her i regionen. Vi vil fortsatt bistå Statnett dersom det skulle oppstå en krisesituasjon som gir behov for det, sier avdelingsleder Frank Boholm i Lyse Elnett.

Statnett har de siste årene etablert seg med et kontor i Sandnes, med ansatte både innen drift og nye prosjekter i regionen.