I perioden 2006-11 var trefall over linjene årsak til 25 prosent av «ikke levert energi» i distribusjonsnettet. (Foto: Elverum Nett)

Tar ondet med roten

Mange trær står for fall i og rundt kraftgatene i vinter. Nettselskapene driver en intensiv ryddeprosess for å unngå trefall over linjene. Strømbruddene som dette medfører er både kostbare og til samfunnsmessig irritasjon.
Torsdag, 26 januar, 2017 - 08:40

I perioden 2006-11 var vegetasjon årsak til 25 prosent «ikke levert energi» i distribusjonsnettet. Årlig bruker nettselskapene samlet sett hundrevis av millioner kroner på å rydde i og rundt kraftlinjer. I et klima i endring er det behov for flere ryddeoperasjoner. Mer nedbør, høyere temperatur og kraftigere vind bidrar til dette.

Nå gjør et knippe av landets nettselskap, med støtte fra ENERGIX-programmet til Norges Forskningsråd, et forsøk, bokstavelig talt, å ta ondet ved roten. Det gjennomføres et FoU-prosjekt med tittelen Sterkere Skog. Dette arbeidet er i fremdrift til sluttpunkt ved utgangen av mars 2018.

Prosjektleder er Hans Peter Eidseflot, til daglig fagansvarlig for skog og miljø i Mørenett. Han forteller at arbeidet er godt i gang, og at det kan være mye å hente ved vitenskapelige tilnærming til oppgaven. Blant annet har han god støtte fra kolleger i Hafslund Nett, TrønderEnergi Nett, Eidsiva Nett og Agder Energi Nett.

En erfaring vi har høstet så langt er at det er viktig å gi ung skog best mulig vekstvilkår, forteller Eidsflot. – Ved å tynne ut ungskogen får de gjenstående trærne mer plass til å utvikle større rotsystem og tykkere stamme, noe som gjør at de tåler vind og snøtrykk bedre gjennom hele levetiden.

Historien om rydding i og rundt landets kraftgater, sammen med FoU-prosjektet Sterkere Skog et viet bred omtale i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr.1-17)som vil foreligge i første halvdel av februar.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.