I perioden 2006-11 var trefall over linjene årsak til 25 prosent av «ikke levert energi» i distribusjonsnettet. (Foto: Elverum Nett)

Tar ondet med roten

Mange trær står for fall i og rundt kraftgatene i vinter. Nettselskapene driver en intensiv ryddeprosess for å unngå trefall over linjene. Strømbruddene som dette medfører er både kostbare og til samfunnsmessig irritasjon.
Torsdag, 26 januar, 2017 - 08:40

I perioden 2006-11 var vegetasjon årsak til 25 prosent «ikke levert energi» i distribusjonsnettet. Årlig bruker nettselskapene samlet sett hundrevis av millioner kroner på å rydde i og rundt kraftlinjer. I et klima i endring er det behov for flere ryddeoperasjoner. Mer nedbør, høyere temperatur og kraftigere vind bidrar til dette.

Nå gjør et knippe av landets nettselskap, med støtte fra ENERGIX-programmet til Norges Forskningsråd, et forsøk, bokstavelig talt, å ta ondet ved roten. Det gjennomføres et FoU-prosjekt med tittelen Sterkere Skog. Dette arbeidet er i fremdrift til sluttpunkt ved utgangen av mars 2018.

Prosjektleder er Hans Peter Eidseflot, til daglig fagansvarlig for skog og miljø i Mørenett. Han forteller at arbeidet er godt i gang, og at det kan være mye å hente ved vitenskapelige tilnærming til oppgaven. Blant annet har han god støtte fra kolleger i Hafslund Nett, TrønderEnergi Nett, Eidsiva Nett og Agder Energi Nett.

En erfaring vi har høstet så langt er at det er viktig å gi ung skog best mulig vekstvilkår, forteller Eidsflot. – Ved å tynne ut ungskogen får de gjenstående trærne mer plass til å utvikle større rotsystem og tykkere stamme, noe som gjør at de tåler vind og snøtrykk bedre gjennom hele levetiden.

Historien om rydding i og rundt landets kraftgater, sammen med FoU-prosjektet Sterkere Skog et viet bred omtale i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr.1-17)som vil foreligge i første halvdel av februar.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.