Statoil har vunnet sin første vindlisens i USA. Den retter seg mot verdensmetropolen New York. (Foto: Wikipeda)

Statoil leverte vinnerbudet i amerikanske myndigheters salg av en vindlisens for et område på 321 km2 utenfor kysten av New York.

Kilde: Statoil

Statoil får nå mulighet til å vurdere utbygging av en havvindpark som kan forsyne gi New York City og Long Island en betydelig langsiktig kilde for fornybar elektrisitet. 

Statoil sikret seg lisensen gjennom et bud på i overkant av 42 millioner USD under den nettbaserte havvindauksjonen som ble holdt av det amerikanske innenriksdepartementets Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).

–Vi er glade for sikret oss lisensen i et svært attraktivt prosjekt, Statoils første havvindlisens i USA. Vi ser nå fram mot å samarbeide med New Yorks myndigheter og bidra med vår offshore-erfaring og ingeniørkompetanse til å møte New Yorks framtidige energibehov, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger. 

Lisensen omfatter et område som kan generere mer enn 1 GW havvind, der en trinnvis utbygging forventes å starte med 400-600 MW. Lisensområdet ligger 20-50 km utenfor kysten, på mellom 20-40 meters dyp, og strekker seg over 321 km2. 

Statoil skal nå gjennomføre studier for å øke forståelsen av havbunnsforholdene, nett-tilkoblingsmulighetene og vindressursene i lisensområdet. 

– Vi skal samarbeide tett med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) om disse studiene og gjennom arbeidet med å få på plass nødvendige tillatelser, samt for å sikre avtak for kraftproduksjonen, sier Rummelhoff. 

New York legger opp til at havvind skal utgjøre en betydelig del av den fornybare energiproduksjonen som kreves for å møte New Yorks mål for ren energi (Clean Energy Standard) i 2030. 

– USA er et voksende marked for bunnfast og flytende havvind, med et betydelig potensial langs både øst- og vestkysten. Som dagens kunngjøring viser, er Statoil godt posisjonert i det som kan bli en betydelig utbygging av havvind i New York og andre stater i kommende tiår. Dette er i tråd med selskapets strategi for å gradvis supplere olje- og gassporteføljen vår med lønnsom fornybar energi og andre lavkarbon-løsninger, sier Rummelhoff. 

I Europa bygger Statoil opp en havvindportefølje med kapasitet til å levere fornybar energi til over 1 million husstander. Statoil har nå 40 % eierandel i havvindparken Sheringham Shoal i Storbritannia, som har vært i produksjon siden 2012. Havvindparken Dudgeon, som også ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia, og verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland, kommer i produksjon i 2017. Tidligere i år kjøpte Statoil 50 % av havvindparken Arkona i Tyskland, som kommer i produksjon i 2019. 

Statoil er et integrert teknologibasert internasjonalt energiselskap med hovedfokus på oppstrøms olje- og gassvirksomhet. Av en daglig produksjon på omkring 1,8 millioner fat oljeekvivalenter kommer mer enn 270.000 fat oljeekvivalenter fra selskapets olje- og gassfelt på land og til havs i USA. 

Statoils Energy Ventures Fund, som ble lansert i februar 2016, er ett av verdens største venturefond for ren energiteknologi. Formålet er å fremme lønnsomme prosjekter innen fornybar energi.