Fire småkraftavslag fra NVE og to fra NVE. Det strammer seg stadig mer til i småkraftmarkedet. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Avslag på avslag

NVE avslår søknadene om løyve til å byggje Fjellfossen, Steinsedalselvi, Leirofossen og Nonstadgilet kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland.
Mandag, 6 februar, 2017 - 09:32

Kilde: NVE

Verknader for landskapet har vore det sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. Den viktigaste grunnen for avslaga, er at Fjellfossen og Leirofossen vil røre ved fossar av stor landskapsmessig betydning. og at terrenginngrepa ville blitt svært store og synlege ved Nonstadgilet, Steinsedalselvi og Leirofossen kraftverk.

Det var Norsk Vannkraft AS og NGK Utbygging AS som søkte om å byggje kraftverka, som ville gitt ein samla produksjon på 43,2 GWh.

To avslag frå OED

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Lille Grottåga kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 8,0 gigawattimer (GWh). Departementet mener at Lille Grottåga kraftverk vil gi for store negative konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv knyttet til grottesystemet i vassdraget og øvrige interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Åselva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på 4,8 GWh. Departementet mener at Åselva kraftverk vil være i konflikt med føringene for nasjonale laksevassdrag.

 

På forsiden nå

Industrien kan sikre seg med lange, billige vindkraftkontrakter mot NorthConnect-prisøkingen, påpeker Energi Norge. Kabelen vil gjøre også disse kontraktene dyrere, kontrer Norsk Industri.
Arbeidere som bygger vindkraftanlegg for Norsk Vind i Bjerkreim i Rogaland, har arbeidskontrakter hvor de tjener under 100 kroner timen.
Nye turbiner skal installeres.
Statnett utfører sine oppgaver med høyere effektivitet enn gjennomsnittet av systemansvarlige nettselskaper i Europa, men er ikke blant de beste 25 prosentene, ifølge en ny undersøkelse.
Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap. Det skal hete Elvia.
Vil i første fase trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Agder Energi gjør endringer i konsernstrukturen og etablerer en ny konsernledergruppe.
Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner for å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet. BKK leder to av prosjektene.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
Det nye nettverket «Ung i Fornybar» skal samle unge som jobber med fornybar energi for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.