Asle Strand, fagleder i KS Bedrift Energi, mener at kraftbransjen er stemoderlig behandlet i Arbeiderpartiets forslag til partiprogram. (Foto: KS Bedrift)

Kraftbransjen er stemoderlig behandlet i Arbeiderpartiets forslag til partiprogram.

Av: Fagleder Asle Strand, KS Bedrift Energi

Norge er inne i et valgår. Landets neste statsminister kan fort være Jonas Gahr Støre. Arbeiderpartiets ferske forslag til partiprogram inneholder flere betraktninger om kraft. Da er det pussig at partiprogrammet utelater to av de viktigste sakene for norsk kraftbransje.

For det første har Arbeiderpartiet gjentatte ganger kritisert loven om selskapsmessig og funksjonelt skille, og uttalt at partiet i regjering vil omgjøre loven om det funksjonelle skillet. Forslaget til partiprogrammet inneholder ikke et ord om dette.

For det andre har Arbeiderpartiet tidligere markert seg mot den økte grunnrentebeskatningen mot norsk vannkraftproduksjon. Partiet vil i programmet «legge til rette for økt vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg», men avslører ikke hvordan.

En slik setning kan bety så mangt. Vi finner ingen referanser til Arbeiderpartiets tidligere kritikk av den økte grunnrentebeskatningen på vannkraft. 

Vi i KS Bedrift vet at kraftbransjen er sentral for å sikre grønn konkurransekraft her til lands. Når Arbeiderpartiets landsmøte skal stemme over programforslaget i april, oppfordrer vi partiet til å ta Fremtids-Norges viktigste bransje på alvor.