Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova (f.v.), Enovapris-vinnere Terese Troy Prebensen (markedsdirektør i Fredrikstad Energi) og Knut Simon Helland (energileder i Statoil), og markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Har gitt oss et grønnere liv

Knut Simon Helland har jobbet for å motivere Statoil-ansatte til å kutte CO2-utslippene sine, mens Terese Troy Prebensen har tatt det grønne skiftet inn i de tusen hjem – og dermed inn i folks bevissthet. Tirsdag fikk de begge Enovaprisen 2017.
Onsdag, 1 februar, 2017 - 08:49

Kilde: Enova

Enovaprisen går til personer som har arbeidet for energieffektivisering og kutt i klimagassutslipp ved å dele kunnskap og bidra til livskraftig forandring. Tirsdag kveld ble årets vinnere kunngjort.

– Dette er like hyggelig som det er uventet, sa Terese Troy Prebensen, administrerende direktør i Fredrikstad Energi Marked og Smart Energi.

– Den grønne bølgen startet i Østfold

Smart Energi fra Østfold har vært en av de viktigste drivkreftene for at solcellepaneler har fått plass i det norske markedet. Det har de blant annet klart med Hvaler Solpark – et prosjekt som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

– Suksessmodellen er tett dialog med grasrota. Vi arrangerer folkemøter for å gi kunnskap og få innspill, og har blitt utfordret både av de ekstremt kunnskapsbevisste og de som ikke skjønner vitsen med solceller og redusert forbruk, sier Troy Prebensen.

Hun understreker at hun vil dele prisen med hele Fredrikstad Energi-konsernet, som gjennom sju år har jobbet målrettet med å tilpasse forretningsmodellene sine til ny teknologi og det grønne skiftet.

– I tillegg har vi hatt både fylkeskommunen og kommunene i ryggen. Vi har en grønn bølge i Norge, og jeg tør påstå at den startet i Østfold, sier Troy Prebensen.

Juryen begrunner prisen med hennes glødende engasjement for framtidige energiløsninger.

– Energisystemet vårt er i endring. For å sikre utvikling av energisystemet til en fornuftig kostnad for samfunnet, må ny teknologi og nye tjenester tas i bruk og videreutvikles. Dette må gjøres på alle nivå – fra de store anleggene til hjemmene og hyttene våre. Terese har vært en pådriver for at forbrukerne skal ta i bruk nye løsninger, sier markedsdirektør i Enova og jurymedlem for Enovaprisen, Audhild Kvam.

Motiverte ansatte med delmål

Den andre vinneren av Enovaprisen ble Knut Simon Helland, som fikk jobben som energileder i Statoil sommeren 2014. Etter det har han og de lokale energikoordinatorene vært svært opptatte av den daglige energibruken på plattformene.

Plattformene på norsk sokkel bruker mye energi og bidrar dermed til klimagassutslipp – noe som har fått økende oppmerksomhet de siste årene. Statoil har kartlagt hvilke store energiforbrukere hver enkelt installasjon har, og laget handlingsplaner for energiledelse.

Helland har vært med på å sette i gang om lag 70 prosjekter som i hovedsak er basert på handlingsplanene, som til sammen har kuttet Statoil sitt CO2-utslipp med cirka 435 000 tonn. Det grønne skiftet fører gjerne med seg røde tall. Derfor har Statoil og Enova mange samarbeidsprosjekter.

– Statoil sine overordnede klimamål er vanskelige å forholde seg til for den enkelte ansatte. Det er lett å tenke at noen andre kan gjøre innsatsen, eller at det en selv gjør ikke monner. Ett viktig tiltak har dermed vært å dele opp CO2-målene fra og med 2016, slik at de blir tydeligere i hele organisasjonen, sier Helland.

Juryen mener han har vist en evne til å motivere folk – uansett hvilken faggruppe det er snakk om og på hvilket nivå i organisasjonen de er på.

– Knut Simon har gjort en stor innsats for å redusere energibruk og kutte utslipp. Juryen er i tillegg imponert over hans kombinasjon av teknisk kunnskap og ukuelige optimisme, sier Audhild Kvam.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.