Den nordiske bransjeorganisasjonen Nordenergi har i et felles brev til EU støttet forslaget om at fornybar energi må integreres bedre i kraftmarkedet. Her fra Mehuken vindkraftpark i Sogn og Fjordane. ( Foto: Ragnar Myhre/Østfold Energi)

Må integreres bedre i kraftmarkedet

Fornybarnæringene i Norge, Sverige og Finland har i et felles brev til Europaparlamentet og EUs medlemsland støttet EU-kommisjonens forslag om at fornybar energi må integreres bedre i kraftmarkedet.
Mandag, 6 februar, 2017 - 09:48

Kilde: Energi Norge

Problemstillingen vil være tema på møter både i Europaparlamentet og -rådet senere denne måneden når behandlingen av EUs vinterpakke starter opp.

– Tiden er nå kommet for å integrere fornybar energi bedre i markedet. Da vil den regulerbare vannkraftens verdier komme bedre til syne, engros- og sluttbrukermarkedet styrkes og vi kan legge til rette for grønn vekst i Norge, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Må spille på lag med kvotesystemet

I brevet fremhever de nordiske organisasjonene særlig behovet for at fornybarvirkemidlene må koordineres bedre med EUs klimakvotesystem (ETS). Samtidig understrekes det at det er størst behov for tiltak utenfor kvotepliktig sektor, slik som transport og bygg.

Innspillet peker også på behovet for gode retningslinjer for statsstøtte slik at man unngår negative markedskonsekvenser, samt at åpning av støttesystemer må knyttes til tilstrekkelig kapasitet på mellomlandsforbindelser.

Forslaget om videreutvikling av opprinnelsesgarantiordningen støttes i all hovedsak.

Energi Norge er særlig opptatt av en riktig karbonpris og velfungerende markeder i Europa.

Brevet er også sendt til Eurelectric, den europeiske bransjeorganisasjonen for kraftnæringen.

EU vil behandle lovforslagene i vinterpakken i to år fremover. Et nytt fornybardirektiv og en ny styringsdialog på energiområdet står sentralt.

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.