Den nordiske bransjeorganisasjonen Nordenergi har i et felles brev til EU støttet forslaget om at fornybar energi må integreres bedre i kraftmarkedet. Her fra Mehuken vindkraftpark i Sogn og Fjordane. ( Foto: Ragnar Myhre/Østfold Energi)

Må integreres bedre i kraftmarkedet

Fornybarnæringene i Norge, Sverige og Finland har i et felles brev til Europaparlamentet og EUs medlemsland støttet EU-kommisjonens forslag om at fornybar energi må integreres bedre i kraftmarkedet.
Mandag, 6 februar, 2017 - 09:48

Kilde: Energi Norge

Problemstillingen vil være tema på møter både i Europaparlamentet og -rådet senere denne måneden når behandlingen av EUs vinterpakke starter opp.

– Tiden er nå kommet for å integrere fornybar energi bedre i markedet. Da vil den regulerbare vannkraftens verdier komme bedre til syne, engros- og sluttbrukermarkedet styrkes og vi kan legge til rette for grønn vekst i Norge, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Må spille på lag med kvotesystemet

I brevet fremhever de nordiske organisasjonene særlig behovet for at fornybarvirkemidlene må koordineres bedre med EUs klimakvotesystem (ETS). Samtidig understrekes det at det er størst behov for tiltak utenfor kvotepliktig sektor, slik som transport og bygg.

Innspillet peker også på behovet for gode retningslinjer for statsstøtte slik at man unngår negative markedskonsekvenser, samt at åpning av støttesystemer må knyttes til tilstrekkelig kapasitet på mellomlandsforbindelser.

Forslaget om videreutvikling av opprinnelsesgarantiordningen støttes i all hovedsak.

Energi Norge er særlig opptatt av en riktig karbonpris og velfungerende markeder i Europa.

Brevet er også sendt til Eurelectric, den europeiske bransjeorganisasjonen for kraftnæringen.

EU vil behandle lovforslagene i vinterpakken i to år fremover. Et nytt fornybardirektiv og en ny styringsdialog på energiområdet står sentralt.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.