Den nordiske bransjeorganisasjonen Nordenergi har i et felles brev til EU støttet forslaget om at fornybar energi må integreres bedre i kraftmarkedet. Her fra Mehuken vindkraftpark i Sogn og Fjordane. ( Foto: Ragnar Myhre/Østfold Energi)

Må integreres bedre i kraftmarkedet

Fornybarnæringene i Norge, Sverige og Finland har i et felles brev til Europaparlamentet og EUs medlemsland støttet EU-kommisjonens forslag om at fornybar energi må integreres bedre i kraftmarkedet.
Mandag, 6 februar, 2017 - 09:48

Kilde: Energi Norge

Problemstillingen vil være tema på møter både i Europaparlamentet og -rådet senere denne måneden når behandlingen av EUs vinterpakke starter opp.

– Tiden er nå kommet for å integrere fornybar energi bedre i markedet. Da vil den regulerbare vannkraftens verdier komme bedre til syne, engros- og sluttbrukermarkedet styrkes og vi kan legge til rette for grønn vekst i Norge, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Må spille på lag med kvotesystemet

I brevet fremhever de nordiske organisasjonene særlig behovet for at fornybarvirkemidlene må koordineres bedre med EUs klimakvotesystem (ETS). Samtidig understrekes det at det er størst behov for tiltak utenfor kvotepliktig sektor, slik som transport og bygg.

Innspillet peker også på behovet for gode retningslinjer for statsstøtte slik at man unngår negative markedskonsekvenser, samt at åpning av støttesystemer må knyttes til tilstrekkelig kapasitet på mellomlandsforbindelser.

Forslaget om videreutvikling av opprinnelsesgarantiordningen støttes i all hovedsak.

Energi Norge er særlig opptatt av en riktig karbonpris og velfungerende markeder i Europa.

Brevet er også sendt til Eurelectric, den europeiske bransjeorganisasjonen for kraftnæringen.

EU vil behandle lovforslagene i vinterpakken i to år fremover. Et nytt fornybardirektiv og en ny styringsdialog på energiområdet står sentralt.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.