Anleggsmaskinene spiser seg innover Storheia i Sør-Trøndelag. Fosen Vind har startet byggingen av seks vindkraftparker som til sammen skal produsere 3,4 TWh årlig. I dag er samlet produksjon fra landets vindparker under 2,5 TWh. Foto: Fosen Vind

Nå bygges mer vindkraft enn vannkraft

Mer vindkraft enn vannkraft bygges nå i Norge. Frem til 2020 er det ventet at vindkraftkapasiteten her i landet blir tredoblet i forhold til i dag.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 08:59

– Per 4. kvartal 2016 er 4,2 TWh med vindkraft under bygging. Hvis man legger til de investeringsbeslutningene man leser om i media, så ligger vi an til omtrent en tredobling av vindkraftkapasiteten i 2020 i forhold til i dag, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug i Energiavdelingen i NVE til Energiteknikk.

I fjor produserte vindkraftverkene i Norge under 2,5 TWh. Svært få nye vindkraftverk er satt i drift i de siste årene. Men nå skyter utbyggingen av landbasert vindkraft fart. Tredje kvartal 2016 var et vendepunkt. Da var for første gang mer vindkraft under bygging enn vannkraft.

For tre år siden var samlet installert effekt på norsk vindkraft 800 MW. Siden da har den bare vokst til 873 MW. Men nå bygges og prosjekteres vindkraftparker fra Agder i sør til Finnmark i nord.

Ni vindkraftanlegg er for tiden er under bygging, og de vil få en samlet installert effekt på 1236 MW. Dette er en økning på 140 prosent fra dagens kapasitet. Bygging av ytterligere seks vindkraftverk på til sammen 520 MW kommer trolig i gang med det første. I hvert fall har NVE godkjent MTA (miljø-, transport- og anleggsplan) og detaljplaner for disse.

Du kan lese mer om norsk vindkraftsatsing i februarutgaven av Energiteknikk på papir.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.