Anleggsmaskinene spiser seg innover Storheia i Sør-Trøndelag. Fosen Vind har startet byggingen av seks vindkraftparker som til sammen skal produsere 3,4 TWh årlig. I dag er samlet produksjon fra landets vindparker under 2,5 TWh. Foto: Fosen Vind

Nå bygges mer vindkraft enn vannkraft

Mer vindkraft enn vannkraft bygges nå i Norge. Frem til 2020 er det ventet at vindkraftkapasiteten her i landet blir tredoblet i forhold til i dag.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 08:59

– Per 4. kvartal 2016 er 4,2 TWh med vindkraft under bygging. Hvis man legger til de investeringsbeslutningene man leser om i media, så ligger vi an til omtrent en tredobling av vindkraftkapasiteten i 2020 i forhold til i dag, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug i Energiavdelingen i NVE til Energiteknikk.

I fjor produserte vindkraftverkene i Norge under 2,5 TWh. Svært få nye vindkraftverk er satt i drift i de siste årene. Men nå skyter utbyggingen av landbasert vindkraft fart. Tredje kvartal 2016 var et vendepunkt. Da var for første gang mer vindkraft under bygging enn vannkraft.

For tre år siden var samlet installert effekt på norsk vindkraft 800 MW. Siden da har den bare vokst til 873 MW. Men nå bygges og prosjekteres vindkraftparker fra Agder i sør til Finnmark i nord.

Ni vindkraftanlegg er for tiden er under bygging, og de vil få en samlet installert effekt på 1236 MW. Dette er en økning på 140 prosent fra dagens kapasitet. Bygging av ytterligere seks vindkraftverk på til sammen 520 MW kommer trolig i gang med det første. I hvert fall har NVE godkjent MTA (miljø-, transport- og anleggsplan) og detaljplaner for disse.

Du kan lese mer om norsk vindkraftsatsing i februarutgaven av Energiteknikk på papir.

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.