Olje- og energiminister Terje Søviknes på omvisning i Vannkraftlaboratoriet, her sammen med professor Ole Gunnar Dahlhaug og professor emeritus Hermod Brekke.

Store forventinger til HydroCen

Nærmere 400 millioner kroner skal brukes de neste åtte årene på vannkraftforskning i regi av HydroCen, det nye FME-senteret ved NTNU i Trondheim som ble åpnet av olje- og energiminister Terje Søviknes denne uken. Det forventes at storsatsingen skal gi resultater.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 11:01

Det var ikke bare statsråden som uttrykte forventninger om at HydroCen skal styrke og videreutvikle Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon, det gikk igjen som en rød tråd i alle talene. HydroCen har selv lagt listen høyt. Budskapet fra lederen for sentret, Hege Brende, er at verdiskapingen i norsk vannkraftsektor skal fordobles.

Åpningen av HydroCen skjedde i en atmosfære av entusiasme og optimistisk tro på vannkraftens muligheter i fremtidens energisystem, ikke minst globalt. I de mange talene ble det vist til vannkraftens unike egenskaper, ikke minst dens fleksibilitet i forhold til samspill med andre fornybare energikilder, som sol og vind.

Men for å kunne utnytte disse mulighetene, trengs mer kunnskap, som grunnlag for å utvikle nye teknologiske løsninger. Mange av de norske kraftverkene er over femti år gamle, og det er behov for oppgradering av både elektromekanisk utstyr og vannveier. Samtidig må det finnes løsninger for kraftproduksjonen som tar hensyn til miljøet, gjennom såkalt miljødesign. Det trengs også kunnskap for å utvikle gode markedsløsninger for vannkraften.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud understreket at HydroCen må brukes til å redusere kostnadene i vannkraftproduksjonen for å gjøre den mer konkurransedyktig i forhold til alternative teknologier.

Et av de mer konkrete innspillene som kom frem under åpningsarrangementet, var at Statkraft stiller Ulla-Førre, Nord-Europas største vannkraftanlegg, til disposisjon som testkraftverk for forskningen i HydroCen. Det er et klart signal fra vannkraftbransjen om støtte til det nye forskningssenteret.

På forsiden nå

– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.