Olje- og energiminister Terje Søviknes på omvisning i Vannkraftlaboratoriet, her sammen med professor Ole Gunnar Dahlhaug og professor emeritus Hermod Brekke.

Store forventinger til HydroCen

Nærmere 400 millioner kroner skal brukes de neste åtte årene på vannkraftforskning i regi av HydroCen, det nye FME-senteret ved NTNU i Trondheim som ble åpnet av olje- og energiminister Terje Søviknes denne uken. Det forventes at storsatsingen skal gi resultater.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 11:01

Det var ikke bare statsråden som uttrykte forventninger om at HydroCen skal styrke og videreutvikle Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon, det gikk igjen som en rød tråd i alle talene. HydroCen har selv lagt listen høyt. Budskapet fra lederen for sentret, Hege Brende, er at verdiskapingen i norsk vannkraftsektor skal fordobles.

Åpningen av HydroCen skjedde i en atmosfære av entusiasme og optimistisk tro på vannkraftens muligheter i fremtidens energisystem, ikke minst globalt. I de mange talene ble det vist til vannkraftens unike egenskaper, ikke minst dens fleksibilitet i forhold til samspill med andre fornybare energikilder, som sol og vind.

Men for å kunne utnytte disse mulighetene, trengs mer kunnskap, som grunnlag for å utvikle nye teknologiske løsninger. Mange av de norske kraftverkene er over femti år gamle, og det er behov for oppgradering av både elektromekanisk utstyr og vannveier. Samtidig må det finnes løsninger for kraftproduksjonen som tar hensyn til miljøet, gjennom såkalt miljødesign. Det trengs også kunnskap for å utvikle gode markedsløsninger for vannkraften.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud understreket at HydroCen må brukes til å redusere kostnadene i vannkraftproduksjonen for å gjøre den mer konkurransedyktig i forhold til alternative teknologier.

Et av de mer konkrete innspillene som kom frem under åpningsarrangementet, var at Statkraft stiller Ulla-Førre, Nord-Europas største vannkraftanlegg, til disposisjon som testkraftverk for forskningen i HydroCen. Det er et klart signal fra vannkraftbransjen om støtte til det nye forskningssenteret.

På forsiden nå

9 prosent av kraften er «fornybar» hvis man ikke kjøper opprinnelsesgarantier.
Generalforsamlingen i Sunnfjord Energi Holding vedtok onsdag full fusjon med BKK.
NVE vil at kundene skal få tilbake pengene automatisk.
Siri Langangen (44) er ansatt som ny HR-direktør i Statkraft. Hun kommer fra stilling som seksjonsleder i HR i DNB.
En større del av nettselskapenes inntekter skal gjøres avhengig av effektivitet.
Kartlegging av fugletrekk med spesialiserte fugleradarer kan forhindre fugledød i de nye, store vindkraftutbyggingene. Men NVE er tilbakeholdne med å sette krav.
Rainpower har av Statkraft fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til Løkaunet kraftverk og Vesle Kjela kraftverk.
Statkraft ber NVE endre regelverket for markedsmanipulasjon for å kunne utnytte arbitrasjemulighetene mellom de ulike markedene bedre.
Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.
Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Enova får en milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport, og innfører støtteordning for kjøp av batterielektriske varebiler.
Splittingen av interesse- og arbeidsgiverpolitikken i KS Bedrift har gjort at Distriktsenergi og KS Bedrifit Energi på ny vurderer å slå seg sammen.
Erik Knive (48) er ansatt som administrerende direktør i SN Power. Han tiltrer stillingen 1.juli.
Statnett har til hensikt å inngå avtale med Bouvet om utvikling og forvaltning av systemløsninger, ifølge Bouvet.
Opposisjonen ville ha naturressursskatt til vindkraftkommunene og ikke veldedige gaver, men nådde ikke fram. Hjemfall for vindkraft og kommunalt veto ble også stemt ned.
Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.
Men beskyldningen om dette gjorde at vindkraftmotstanderne kunne avfeies som gale, ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.
En robot som reduserer behandling av meldinger i Lyse Elnett fra flere uker til noen få minutter kan gi rundt 400 000 kroner årlig i reduserte kostnader.
Danske Ørsted er valgt til å bygge en havvindpark på 1100 MW utenfor kysten av New Jersey.
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Om alle bygningene i Oslo får solceller på taket, vil etterspørselen etter effekt antakelig øke, selv om energiforbruket går ned, ifølge Statnett.
Men LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen vil ikke gripe inn.
Over halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker fra måned til måned. Likevel mener 6 av 10 at de betaler for mye, ifølge undersøkelse.