Olje- og energiminister Terje Søviknes på omvisning i Vannkraftlaboratoriet, her sammen med professor Ole Gunnar Dahlhaug og professor emeritus Hermod Brekke.

Store forventinger til HydroCen

Nærmere 400 millioner kroner skal brukes de neste åtte årene på vannkraftforskning i regi av HydroCen, det nye FME-senteret ved NTNU i Trondheim som ble åpnet av olje- og energiminister Terje Søviknes denne uken. Det forventes at storsatsingen skal gi resultater.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 11:01

Det var ikke bare statsråden som uttrykte forventninger om at HydroCen skal styrke og videreutvikle Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon, det gikk igjen som en rød tråd i alle talene. HydroCen har selv lagt listen høyt. Budskapet fra lederen for sentret, Hege Brende, er at verdiskapingen i norsk vannkraftsektor skal fordobles.

Åpningen av HydroCen skjedde i en atmosfære av entusiasme og optimistisk tro på vannkraftens muligheter i fremtidens energisystem, ikke minst globalt. I de mange talene ble det vist til vannkraftens unike egenskaper, ikke minst dens fleksibilitet i forhold til samspill med andre fornybare energikilder, som sol og vind.

Men for å kunne utnytte disse mulighetene, trengs mer kunnskap, som grunnlag for å utvikle nye teknologiske løsninger. Mange av de norske kraftverkene er over femti år gamle, og det er behov for oppgradering av både elektromekanisk utstyr og vannveier. Samtidig må det finnes løsninger for kraftproduksjonen som tar hensyn til miljøet, gjennom såkalt miljødesign. Det trengs også kunnskap for å utvikle gode markedsløsninger for vannkraften.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud understreket at HydroCen må brukes til å redusere kostnadene i vannkraftproduksjonen for å gjøre den mer konkurransedyktig i forhold til alternative teknologier.

Et av de mer konkrete innspillene som kom frem under åpningsarrangementet, var at Statkraft stiller Ulla-Førre, Nord-Europas største vannkraftanlegg, til disposisjon som testkraftverk for forskningen i HydroCen. Det er et klart signal fra vannkraftbransjen om støtte til det nye forskningssenteret.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.