OED har gitt Scanergy klarsignal for å bygge to vindparker i Marker kommune i Østfold. Det vil kunne forsyne 10 000 husstander med strøm.

Strøm til 10 000 husstander

OED har i gitt Scanergy AS konsesjon til bygging av Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker i Østfold. Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på rundt 200 gigawatt timer (GWh), tilsvarende forbruket til over 10 000 husstander.
Onsdag, 1 februar, 2017 - 08:57

Kilde: OED

- Høgås og Joarknatten vindkraftverk er et spennende prosjekt sentralt plassert på Østlandet. Prosjektet vil kunne bidra til årlig strømproduksjon til over 10 000 husstander og vil kunne gi lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping i regionen. Dette prosjektet viser at vindkraft nå ikke bare kan etableres langs kysten, men også i flere innlandsområder, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Scanergys nye prosjekt innebærer en reduksjon av planområdet på norsk side fra 14,9 kvadratkilometer til til 8,66 km2, og at turbinene trekkes noe vekk fra bebyggelsen i Ørje. Antall planlagte vindturbiner er redusert fra 23 til 15 på norsk side. Samtidig planlegges 6 turbiner i Hån vindkraftverk på svensk side.

E.ON fikk konsesjon av NVE til bygging av vindkraftverkene på Høgås og Joarknatten. Konsesjonen ble påklaget av en rekke aktører, deriblant vertskommunen Marker og nabokommunen Årjäng i Sverige. Under klagebehandlingen ble E.ONs prosjekt overtatt av Scanergy, og både Marker og Årjäng har trukket klagene sine.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert vindkraftverkets visuelle virkninger for bosetning i Ørje og omkringliggende områder og på landskapet sett langs Haldenvassdraget og fra Sverige. Departementet har kommet til at fordelene ved vindkraftutbyggingen klart overstiger skader og ulempene tiltaket har på allmenne og private interesser. 

På forsiden nå

Vil i første omgang trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.