Sammen bygger Powel og BKK energibransjens første virtuelle nettrobot. Roboten vil kunne utløse automatiske tiltak i nettet uten menneskelig innblanding. (Illustrasjonsfoto: SINTEF)

Powel og BKK Nett bygger energibransjens første virtuelle robot. Roboten for automatisk nettdrift er en ny programvare som håndterer store mengder data og omsetter dette til et beslutningsgrunnlag, som igjen gir nettoperatøren rask og kritisk viktig innsikt i hvordan driftsituasjonen bør håndteres.

Kilde: BKK

For å redusere konsekvensen av driftsforstyrrelser i strømnettet, vil den virtuelle roboten kunne utløse automatiske tiltak i nettet uten menneskelig innblanding.

Innovasjonsprosjektet, som bygger på utviklingsmetodikken Lean-Startup og co-creation, setter fokus på digital nettdrift og utnytter teknologi og domenekompetanse for å demonstrere hvordan automatisert fjernstyring av nettet kan redusere konsekvensene ved strømbrudd og behovet for nettinvesteringer. I prosjektet skal det utvikles et IT-verktøy som omfatter datainnsamling, analyser og logikk for automatisk lokalisering og isolering av feil og gjenoppretting.

Med nettområdet til BKK Nett som pilotområde skal det nå utvikles, testes og verifiseres hvordan en virtuell robot kan bidra til sanntids nettdrift i en digitalisert hverdag, preget av store mengder informasjon som skal bearbeides og omsettes til handling i et høyt tempo.

– BKK Nett har som mål å levere produkt og tjenester med høy kvalitet og til lav kostnad til våre kunder. For å få til dette, er vi avhengig av modernisering og nytenkning i måten vi løser oppgaver og problemer på. Vi tror at dette innovasjonsprosjektet vil bidra til nødvendig endring og ny kunnskap i selskapet, sier Hans Terje Ylvisåker, programsjef for BKK SmartNett.

– Vi bygger med dette energibransjens første virtuelle robot. Dette er bare starten på den digitale omveltningen energibransjen står overfor. Dette co-creation innovasjonsprosjektet vil sette standard for samhandlingsmetodikk for fremtidens nettdrift, og vil utfordre den etablerte måten å drive et nettselskap på gjennom utnyttelse av teknologi som hjelpemiddel for endring og forenkling. Det er utrolig spennende å jobbe med et av Nordens ledende driftsmiljø for å etablere og trene en virtuell robot, sier Richard Tokle Schytte, Solution Manager Asset Performance, Powel.

Bakgrunnen for det nye innovasjonsprosjektet er basert på et tidligere samarbeid mellom BKK Nett og Powel om digitalisering og effektivisering av beslutningsprosesser knyttet til nettdrift.

Prosjektet er godkjent av NVE og Forskningsrådet og oppfyller alle forutsetninger for innovasjon slik det er definert av Norges forskningsråd (NFR) under Skattefunn og NVE. Prosjektperioden er 2017 – 2019.