Nettpartner er godt i gang med å bygge to nye 132kV-linjer for Agder Energi Nett i Åseral kommune i Vest-Agder. (Foto: Nettpartner)

Nettpartner Prosjekt holder i disse dager på med bygging av to nye 132kV linjer for Agder Energi Nett ved Åseral i Vest Agder.

Kilde: Nettpartner

Den ene linjen er 18 km og blir bygget med kompositt master og med runde stålmaster i forankringsmastene. I tillegg bygger vi en ca. 3 km lang linje med tradisjonelle kreosotmaster. 

Linjene bygges i all hovedsak på fjellet og i til dels krevende terreng. Det har vært utstrakt bruk av helikopter, og både vær- og føreforhold har i perioder gitt våre montører ekstra utfordringer som de har løst på en meget god måte. 

Prosjektet nærmer seg avslutningsfasen, og både egne montørressurser og innleide underentreprenører jobber nå for fullt med line strekking og mastemontering. 

Totalt er 25 mann beskjeftiget i prosjektet, og linjene er planlagt ferdige og klare til å spenningsettes rundt sommerferien.