Draka Norsk Kabel har fått i oppdrag å levere kabel til to vindkraftprosjekter, et i Danmark og et i Tyskland. Bildet viser Horn Rev vindpark. (Foto: Vattenfall)

Prysmian Group er tildelt to nye kontrakter for levering av kabel til offshore vindparker som skal på plass utenfor Tyskland (Merkur) og Danmark (Horns Rev 3). Begge disse prosjektene gjelder utvikling, produksjon og testing av inter-array-kabelsystemer som skal kople sammen turbinene i vindparkene.

Kilde: Draka Norsk Kabels

Kablene skal produseres i Draka Norsk Kabels (del av Prysmian Group) spesialiserte MV sjøkabelfabrikk i Drammen. De skal produseres, testes og leveres gjennom 2017 og våren 2018. Vindkraft er et segment i sterk vekst, og Prysmian Group har høyt fokus på produktinnovasjon og nye installasjonsmuligheter på dette området.

Merkur

Prysmian Group – oppnevnt av Tideway B.V. – skal være ansvarlig for prosjektering, utvikling, produksjon, testing og levering av ca 90km med 33kV undersjøiske inter-array-kabler, med tilbehør. Vindparken, som ligger i den tyske delen av Nordsjøen, er konstruert av Merkur Offshore GmbH. Parken vil oppta et område på 47 kvadratkilometer, og generere en nominell effekt på ca 400mw.

Horns Rev

Vindparken ligger i Nordsjøen, ca 25km utenfor kysten av Danmark og består av 49 vindturbiner med en samlet kapasitet på 406,7mw. Dette tilsvarer det årlige forbruket til 425.000 danske husholdninger. Kontrakten er tildelt Prysmian Group av VBMS B.V., et datterselskap av Royal Boskalis Westminster N.V. Kontrakten består av utforming og leveranse av mer enn 100km med 33kV undersjøiske inter-array-kabler med ulike tverrsnitt.

Nylansering

Prysmian Group har nylig lansert sin nye EPR isolerte 66kV inter-array-kabel. Kabelen er den første på markedet med dette spenningsnivået, og muliggjør opptil 15% kostnadsreduksjoner for offshore vindparker.