Mulighetene til å lade hjemme må forbedres betraktelig, mener forslagsstillerne og viser til stortingsvedtaket om at nybilsalg fra 2025 kun skal bestå av nullutslippsbiler. Foto: Sigurd Aarvig

Nelfo støtter forslaget fra tre stortingsrepresentanter om at alle som bor i borettslag og sameier, skal ha mulighet til å lade elbilen hjemme.

Forslaget er lagt frem av Abid Q. Raja (V), Audun Lysbakken (SV) og Heikki Holmås (SV). Bakgrunnen er et vedtak i Stortinget om at alle nye biler som selges etter 2025, skal ha null utslipp.

For å lykkes med dette trengs en opptrappingsplan. Videre må muligheten for å lade elbil i blokkbebyggelse, borettslag og sameier bli betydelig bedre, skriver de tre forslagsstillerne.

– Dette er gode nyheter, sier Tore Strandskog, direktør næringspolitikk i Nelfo. Foto: Nelfo

Forslaget innebærer at Enova oppretter en rådgivningstjeneste i tillegg til støtteordninger og sørger for at det i nasjonalt regelverk for nybygg og rehabilitering av bygg stilles krav om tilrettelegging for ladepunkter på alle biloppstillingsplasser, skriver Nelfo på sin hjemmeside.

I statsbudsjettet for 2018 må det foreligge en plan for hvilken virkemiddelbruk man planlegger for å nå målet om at nybilsalg etter 2025 skal være nullutslippsbiler.

– Dette er gode nyheter og helt i tråd med Nelfos næringspolitiske agenda. Elektrifisering av transportsektoren er viktig for å nå klimamålene. Det er helt avgjørende at folk kan lade bilen hjemme for at de skal gå til innkjøp av elbil, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Hele forslaget til stortingsrepresentantene kan leses her.