Bjørnstokk kraftverk
Samtidig med raset i Tosbotn i 2016 bygget Helgeland Kraft Vannkraft inntakstunnelen til Bjørnstokk kraftverk (bildet).

Bruddet med IC (Iceland Construction) innebærer at det blir forsinkelser i forbindelse med vårt kraftverksprosjekt i Tosbotn i Nordland. Vi kommer også til å gå på en kostnadsmessig sprekk, uten at jeg på det nåværende tidspunkt kan si hvor mye.

Det er produksjonssjef Torkil Nersund i Helgeland kraft som sier dette. Oppklaringsmøtet som partene hadde i går om den oppsagte entreprenørkontrakten ende med definitivt brudd. Det innebærer blant annet at de rundt 140 som arbeider på anlegget, vesentlig islendinger og polakker, går en usikker fremtid i møte.

Vi synes dette er et trist utfall på en kjedelig sak, fortsetter Nersund. – Kanskje tok vi ikke tilstrekkelig høyde for kompleksiteten i dette prosjektet ved inngåelse av kontrakten med IC. Å bygge fem kraftverk samtidig og koordinert er ingen spøk. Om det var riktig av oss å velge det billigste anbudet er også verdt en refleksjon.

Uansett er resultatet at Helgeland Kraft må finne en ny entreprenør for å fullføre prosjektet. Nersund forteller at de allerede har hatt telefoner fra flere interesserte. Rundt 80 prosent av prosjektet i Tosbotn, med en samlet årlig produksjon på 160 GWh er fullført. Det som gjenstår er hovedsakelig sluttarbeider på kraftverkene Storelva (22 GWh) og Tverråa (16 GWh).

Vi er glade for at IC nå, i den avsluttede prosessen unngikk konkurs. Hverken avtaleparter eller leverandører ble skadelidende. IC vedstår seg også sine forpliktelser overfor berørte ansatte, legger Torkil Nersund til.

Prislappen på bygging av de fem kraftverkene i Tosbotn var i utgangspunktet estimert til 860 MNOK. Underveis har problemer med grunnforhold og ras plusset på med ytterligere 20 til 30 MNOK. Hva sluttsummen blir, de siste hendelser tatt i betraktning, kan Torkil på det nåværende tidspunkt ikke si noe om.