KS Bedrift mener at eierskapet til kraftselskapene fortsatt bør være kommunalt, fremholder Asle Strand, fagsjef i KS BedriftEnergi, i denne kommentaren. (Foto: KS Bedrift)

Fersk olje- og energiminister Terje Søviknes mener kommunene bør selge unna kraftselskap. Vi i KS Bedrift er ikke enige.

Av: Asle Strand, fagsjef i KS Bedrift Energi

Norske kraftselskap har lagt grunnlaget for økonomisk vekst og velstand over hele landet. Disse selskapene har i mange tiår vært hjørnesteinsbedrifter i norske kommuner. Ikke bare har de skapt lokale arbeidsplasser og tilrettelagt for lokale industribedrifter – de har også tilført de kommunale eierne betydelige inntekter.

Det vil de også gjøre i fremtiden: Lokalt eierskap til kraftselskapene skaper lokal utvikling og inntekter som kommer innbyggerne til gode. Derfor bør disse selskapene fremdeles ha lokale eiere.

Nyslått olje- og energiminister Terje Søviknes er av en helt annen oppfatning. Som ordfører i Os solgte han unna det lokale kraftselskapet til BKK, og sier til bladet Energi at han ikke ville nølt med å gjøre det samme igjen. Intervjuet gir inntrykk av at han oppfordrer kommunene til å gjøre det samme.

Vi i KS Bedrift Energi møtte nylig Søviknes .Vi har felles standpunkt i mange energirelaterte spørsmål. I spørsmålet om eierskap er vi derimot helt uenige.

Selv om kraftprisene i perioder er lave, er risikoen ved å eie kraftverk svært lav. Kommunene gjør seg selv og innbyggerne en stor bjørnetjeneste ved å la seg motivere av kortsiktig gevinst og selge unna energibedriftene.

Pengene kan investeres og gi avkastning, men her handler det om mer enn «bare» klingende mynt: Det handler om lokale arbeidsplasser, næringsutvikling og andre positive ringvirkninger av eierskapet.

Den dagen Søviknes gikk fra ordførerstolen og inntok statsrådskontoret, skiftet han rolle. Rollen som ordfører og minister bør ikke blandes sammen. 

Olje- og energidepartementet bør ikke mene noe om hvordan kommunene skal forvalte verdiene de besitter, men heller legge til rette for best mulig rammevilkår for kraftbransjen.