Et trettitalls leverandører hadde funnet veien til PTK og Clarion Air Hotel i Stavanger for å presentere seg overfor vannkraftbransjen.

Kraftverkene må driftes smartere

Vannkraftbransjen er omgitt av smarte systemer, metoder og teknologi som gir fantastiske muligheter, ikke minst for å kunne effektivisere vedlikeholdet. Men den nye digitale hverdagen har i liten grad inntatt kraftverkene, her har tiden stått stille.
Torsdag, 9 mars, 2017 - 10:34

”Smarte produksjonsselskap” var overskriften på den tre dager lange Produksjonsteknisk Konferanse (PTK), i Stavanger som ble avsluttet i går. Ifølge flere av innleggene har kraftselskapene en lang vei å gå på den digitale stien.

Det var nok flere av de om lag 400 deltakerne som fikk problemer med å følge med i svingene i møtet med ”den digitale transformasjon” i vannkraftbransjen gjennom innlegg som tok for seg begreper som Industri 4.0, Big Data, algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens etc.

Men digitaliseringen – også kalt den fjerde industrielle revolusjon – vil komme til å rulle over produksjonsvirksomheten, det er bare å gjøre seg klar til en krevende, men spennende, digital hverdag.     

Eksempelvis kunne adm. direktør Linn Cecilie Moholt fortelle forsamlingen at Karstein Moholt AS  er i sluttfasen med å utvikle en prototyp på en kognitiv vedlikeholdsrobot. Roboten blir foret med historiske data opparbeidet gjennom bedriftens 70 års erfaringer; servicerapporter, data og analyser av tilstanden etc. Jo mer data roboten blir tilført, desto mer intelligent vil den bli.

Ved hjelp av maskinlæring, historiske sammenhenger av data og stadig nye sanntidsdata, kan roboten forutsi hva som er i ferd med å skje, med stadig større presisjon. Moholt fortalte at en slik vedlikeholdsrobot snart vil være klar for markedet.

Forsker Thomas Welte i SINTEF Energi trakk frem MonitorX, et større forskningsprosjekt som skal søke frem mulighetene i den nye digitale verden for at kraftbransjen skal kunne effektivisere vedlikeholdet. Kostnadene på sensorer er mer enn halvert de siste tiår, mens datalagring og prosessorkraft er blitt mange hundre ganger raskere og rimeligere. Det gir nye muligheter for overvåkning og planlegging av vedlikehold og drift av anleggene. Målet er tilstandsbasert vedlikehold og at systemet skal kunne si fra når komponentene må skiftes ut.

Kraftselskapene må jobbe smartere for å være konkurransedyktig og kunne å få ned kostnadene i en tid med lave kraftpriser. Det ble understreket av flere foredragsholdere under åpningsdagen, ikke minst av vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Han viste til at kostnadene ved vindkraftproduksjon har gått kraftig ned de siste årene.  

 

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.