Et trettitalls leverandører hadde funnet veien til PTK og Clarion Air Hotel i Stavanger for å presentere seg overfor vannkraftbransjen.

Kraftverkene må driftes smartere

Vannkraftbransjen er omgitt av smarte systemer, metoder og teknologi som gir fantastiske muligheter, ikke minst for å kunne effektivisere vedlikeholdet. Men den nye digitale hverdagen har i liten grad inntatt kraftverkene, her har tiden stått stille.
Torsdag, 9 mars, 2017 - 10:34

”Smarte produksjonsselskap” var overskriften på den tre dager lange Produksjonsteknisk Konferanse (PTK), i Stavanger som ble avsluttet i går. Ifølge flere av innleggene har kraftselskapene en lang vei å gå på den digitale stien.

Det var nok flere av de om lag 400 deltakerne som fikk problemer med å følge med i svingene i møtet med ”den digitale transformasjon” i vannkraftbransjen gjennom innlegg som tok for seg begreper som Industri 4.0, Big Data, algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens etc.

Men digitaliseringen – også kalt den fjerde industrielle revolusjon – vil komme til å rulle over produksjonsvirksomheten, det er bare å gjøre seg klar til en krevende, men spennende, digital hverdag.     

Eksempelvis kunne adm. direktør Linn Cecilie Moholt fortelle forsamlingen at Karstein Moholt AS  er i sluttfasen med å utvikle en prototyp på en kognitiv vedlikeholdsrobot. Roboten blir foret med historiske data opparbeidet gjennom bedriftens 70 års erfaringer; servicerapporter, data og analyser av tilstanden etc. Jo mer data roboten blir tilført, desto mer intelligent vil den bli.

Ved hjelp av maskinlæring, historiske sammenhenger av data og stadig nye sanntidsdata, kan roboten forutsi hva som er i ferd med å skje, med stadig større presisjon. Moholt fortalte at en slik vedlikeholdsrobot snart vil være klar for markedet.

Forsker Thomas Welte i SINTEF Energi trakk frem MonitorX, et større forskningsprosjekt som skal søke frem mulighetene i den nye digitale verden for at kraftbransjen skal kunne effektivisere vedlikeholdet. Kostnadene på sensorer er mer enn halvert de siste tiår, mens datalagring og prosessorkraft er blitt mange hundre ganger raskere og rimeligere. Det gir nye muligheter for overvåkning og planlegging av vedlikehold og drift av anleggene. Målet er tilstandsbasert vedlikehold og at systemet skal kunne si fra når komponentene må skiftes ut.

Kraftselskapene må jobbe smartere for å være konkurransedyktig og kunne å få ned kostnadene i en tid med lave kraftpriser. Det ble understreket av flere foredragsholdere under åpningsdagen, ikke minst av vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Han viste til at kostnadene ved vindkraftproduksjon har gått kraftig ned de siste årene.  

 

På forsiden nå

Kartlegging av fugletrekk med spesialiserte fugleradarer kan forhindre fugledød i de nye, store vindkraftutbyggingene. Men NVE er tilbakeholdne med å sette krav.
Over halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker fra måned til måned. Likevel mener 6 av 10 at de betaler for mye, ifølge undersøkelse.
Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.
Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Enova får en milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport, og innfører støtteordning for kjøp av batterielektriske varebiler.
Splittingen av interesse- og arbeidsgiverpolitikken i KS Bedrift har gjort at Distriktsenergi og KS Bedrifit Energi på ny vurderer å slå seg sammen.
Erik Knive (48) er ansatt som administrerende direktør i SN Power. Han tiltrer stillingen 1.juli.
Statnett har til hensikt å inngå avtale med Bouvet om utvikling og forvaltning av systemløsninger, ifølge Bouvet.
Opposisjonen ville ha naturressursskatt til vindkraftkommunene og ikke veldedige gaver, men nådde ikke fram. Hjemfall for vindkraft og kommunalt veto ble også stemt ned.
Men beskyldningen om dette gjorde at vindkraftmotstanderne kunne avfeies som gale, ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.
Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.
En robot som reduserer behandling av meldinger i Lyse Elnett fra flere uker til noen få minutter kan gi rundt 400 000 kroner årlig i reduserte kostnader.
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Danske Ørsted er valgt til å bygge en havvindpark på 1100 MW utenfor kysten av New Jersey.
Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Aldri har det blitt brukt mer penger på oppgradering av dammer enn nå.
Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.
Fram til 2030 skal det investeres om lag en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke.
ABBs vokser innen ladeløsninger for bærekraftig, offentlig transport. Automatiske pantografer gir økt fleksibilitet og effektivitet.
Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.
Oslo bystyre vedtok i dag fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Kun Rødt stemte mot.
En konflikt om flaskehalsinntekter mellom Baltic Cable og Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige er nå lagt på bordet til EU-domstolen.
Men LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen vil ikke gripe inn.