Kreativitet og nyskapning er presset av en rekordhøy vekst i byråkrati. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Få ting er så drepende for vekst og utvikling som et kompromissløst byråkrati. Stakkers de som ikke holder seg på en stram line i forhold til lover, regler og forskrifter.

Mange av oss har opplevd det. Om vi av ulike årsaker ikke til punkt og prikke overholder frister satt av offentlige etater er vi ille ute. Enhver fornuftig forklaring er nytteløs. Sinte brev med alvorlige trusler ankommer i ekspressfart. Oversitter du betalingen av årsavgift for bilen din er hundre og ett ute.  Selv med svært godt begrunnede forklaringer vender byråkratene det døve øret til.

Om du i en presset situasjon ber om 14 dagers utsettelse for betaling av restskatt, er svaret et standardisert og surt nei. Ingenting er så ydmykende som å motta et avslagsbrev fra det offentlige. Formuleringene kan ta livsmotet fra noen og enhver. Vi behandles som tilfeller og ikke mennesker i sårbare situasjoner.

Mon tro om de som tiltrer stillinger i det offentlige byråkratiet lider av mindreverdighetskomplekser, eller er blottet for menneskelig forståelse og medfølelse? Av erfaringer som mange av oss har gjort kan det virke slik. Vi behandles som notoriske kjeltringer.

Ingenting i landet vårt vokser så mye og så fort som byråkratiet. Det er et tankekors under en regjering som ideologisk sett vil det motsatte. Det er i samfunn med romslig plass for kreativ utfoldelse forholdene ligger best til rette for vekst og utvikling. Dette gjelder både på det personlige og forretningsmessige plan.

Alt står og faller med gjensidig tillitt til hverandre. Om vi i enhver sammenheng skal fotfølge hverandre i hårfin balansegang med bokstavelige tolkninger av lover, regler og forskrifter er vi ille ute. Kanskje er det samfunnet som for lengst avdøde forfatter George Orwell beskriver i sin bok «1984» et faktum?  Om ikke annet er det grunn til å stille dette spørsmålet på største alvor!