Fordi Norge har grønn energi, kan for eksempel aluminium produseres mer miljøvennlig i Norge enn i land med mer «skitten» energi. Her er en visualisering av Karmøy Technology Pilot, som Norsk Hydro skal satse 3,4 milliarder kroner på. Illustrasjon: Hydro/Multiconsult

– Det er liten tvil om at det er økende interesse for fornybar energi blant investorer. Dette begynner å bli en sektor med god lønnsomhet, sier sjefanalytiker olje/makro i Nordea, Thina Margrethe Saltvedt.

Saltvedt skal holde et foredrag på årsmøtet til Defo (Distriktenes energiforening) under tittelen «Det grønne skiftet og den nye industrielle revolusjonen – hvordan påvirkes norske energibedrifter i fremtiden?».

I et intervju med defo.no gir oljeanalytikeren uttrykk for sterk fremtidstro når det gjelder satsingen på fornybar energi. – Optimismen for sektoren er bratt sigende, sier Saltvedt.

Samtidig vil hun i sitt foredrag også ta opp utfordringer energibransjen står overfor.

Drahjelp

Thina Margrethe Saltvedt mener det grønne skiftet får mye drahjelp fra den industrielle revolusjonen som vi er inne i nå. Hun sikter da blant annet til påvirkningen som elbiler, førerløse biler og 3D-printing vil ha på oljeetterspørselen, og prisfallet på vind- og solenergi.

– Optimismen for fornybarsektoren er bratt stigende, sier Thina Margrethe Saltvedt i Nordea bank. Foto: Nordea

– Norge har allerede en elektrisitetsproduksjon som er så å si grønn. Alle må bidra, og Norge har mye grønn energi som kan eksporteres. Det at vi har tilgang på grønn energi, gjør at selskaper som Hydro legger produksjonen her fordi de ønsker å redusere CO2-utslippene og gjøre aluminiumsproduksjonen mer miljøvennlig. I tillegg satses det på for eksempel grønne datalagringshaller, sier hun.

«Grønn» base

«Grønne» ferjer, turistskip og fiskebåter er allerede på markedet, påpeker hun, og fortsetter:

– Det at vi allerede har grønn energi med mange små- og mellomstore selskaper, gjør at vi har en god base. Vi har gode muligheter til å bygge opp industri rundt dette. Det er en veldig viktig oppgave, nå som vi skal skape nye arbeidsplasser, og disse helst skal være grønne i tillegg. Oljen har nådd toppen og vil ha en avtagende betydning. Vi er inne i en omstilling, og der mener jeg disse selskapene har en stor betydning.

I Saltvedts øyne er industrien mer frempå enn politikerne, som etter hennes mening kunne bidratt betydelig mer til å skru opp tempoet i det grønne skiftet.

Jobbe sammen

På spørsmål om hva som er den største utfordringen for små og mellomstore energibedrifter, svarer Saltvedt:

– Så langt har en liten utfordring vært at det har vært lave kraftpriser. Lønnsomheten har vært under press. Før man får høyere karbonpriser, bedre leveringskapasitet til kontinentet og mer integrerte nett, kan det nok fortsatt prisen være en utfordring. Den grønne satsingen her til lands har vært fragmentert – med små selskaper som har jobbet alene. De burde jobbet mye tettere sammen! Det hadde styrket synligheten, gjennomslagskraften og påvirkningsevnen, sier hun.

På Defos fagdager og årsmøte i Narvik 31. mai og 1. juni blir det mer om det grønne skiftet og andre aktuelle temaer.