Det er i dette området, i Storvatnvassdraget i Leirfjord kommune i Nordland, at det nå er gitt grønt lys for bygging av Vassenden kraftverk. (Foto: Helgeland Kraft)

Sist uke ble utbygging av Vassenden kraftverk vedtatt av bedriftsforsamlingen i Helgeland Kraft. Prislapp 233 MNOK.

Kilde: Helgeland Kraft

Vassenden kraftverk er planlagt utbygd i Storvatnvassdraget i Leirfjord kommune. Kraftverket blir liggende i fjell og produsere 37 GWh ren energi pr.år. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 233 millioner kroner.

Produksjonssjef i Helgeland Kraft, Torkil Nersund, er fornøyd med vedtaket om bygging.

-Som en del av det grønne skifte er det viktig at vi tør satse på fornybar energi. Utbygging av ny vannkraft er en del av vår utviklingsstrategi og med dette vedtaket har Helgeland Kraft siden 2010 bygd ut 11 kraftverk og bidratt til ca. 340 GWh med ny fornybar vannkraft, sier Nersund.

-Våre utbygginger er med å sikre lokal aktivitet og i Vassenden er det den lokale entreprenøren Bleikvassli Gruber som skal bygge anlegget. Det er stor konkurranse om slike kontrakter, men det er selvsagt ekstra hyggelig når lokale leverandører når frem, sier Nersund.

Vannfallet fra Hansfinnvatnet skal utnyttes i en kraftstasjon i Vassenden, og har en fallhøyde på 400 meter. Det er vann fra Sørelva og Heltjønna som skal ledes i tunneler til Hansfinnvatnet, og videre ned til kraftstasjonen i tunnel.

-Vi kommer til å starte på utbyggingen umiddelbart og anlegget er planlagt ferdig i løpet av første kvartal 2019.