Jacobsen Elektro AS, sammen med Sprecher Automation og Arteche, har vunnet en viktig og prestisjefylt kontrakt med Statnett for å sette standarden på fremtidens vern- og kontrollanlegg.

Jacobsen Elektro AS har vunnet pilotprosjektet ”Digital Substation” for Statnett SF.

Kilde: Jacobsen Elektro

Jacobsen Elektro AS, sammen med Sprecher Automation og Arteche, har vunnet en viktig og prestisjefylt kontrakt med Statnett for å sette standarden på fremtidens vern- og kontrollanlegg.

Digital Substation

Digital Substation inngår i ett større forskningsprosjekt hos Statnett. Statnett sitt overordnede mål er finne nye anleggsløsninger som medfører:

  • Lavere kostnader ved bygging og drift
  • Kortere tid for gjennomføring av byggeprosjekter
  • Øke personsikkerheten på anleggene

Statnett ønsker å øke påliteligheten ved drift av anleggene, ta i bruk SMARTGRID funksjonalitet og intensivere måling og overvåkning (BIG DATA). Dette kan gi beslutningsgrunnlag til preventive inngrep som både forhindrer driftsforstyrrelser og forlenger levetider.

Den teknologiske drivkraften i transformatorstasjonen er kommunikasjonsprotokollen IEC61850. Protokollen har i de to siste rammeavtalen på V&K blitt benyttet på stasjonsbus. Det vil si for kommunikasjon mellom de ulike feltdatamaskinene og Gateway’en (grensesnittet mot driftssentral). I Digital Substation blir protokollen IEC 61850-9-2 tatt i bruk på prosessnivå. Det vil si kommunikasjonen mellom feltdatamaskin og høyspenningskomponentene. Den konvensjonelle kablingen fra feltdatamaskin og ut i høyspenningsfeltene blir erstattet av kommunikasjonskabler, i dette tilfellet fiber.

Jacobsen Elektro sin leveranse er tredelt:

  • Bygge Pilotanlegg: Vern- og kontrollanlegg samt optiske måletransformatorer
  • Støtte drift av Pilotanlegg frem til 2019
  • Utarbeide forretningsplan som blir en del av grunnlaget for hvordan Statnett skal bygge sine V&K i fremtiden

I både bygge- og driftsfasen vil det være omfattende testing av ulike konsepter. Nytt utstyr kan komme til i perioden som skal integreres, slik som optiske spenningstransformatorer

Fakta om Jacobsen Elektro

Jacobsen Elektro ble etablert i 1891 og er en av Norges eldste elektrotekniske bedrifter. Vår virksomhet favner alt fra levering av nøkkelferdige transformatorstasjoner og kraftstasjoner – til servicerelaterte og rådgivende tjenester.

De siste 20 årene har vi bygget et stort antall nøkkelferdige anlegg i Øst-Europa, Afrika og Asia.

Våre kunder i Norge er ledende bedrifter innen prosess- og kraftkrevende industri, kraftprodusenter og netteiere på alle spenningsnivåer.