MOT LAVUTSLIPPSSAMFUNNET: Enova støttet rundt 1000 energi- og klimaprosjekter i offentlig sektor og næringslivet i 2016. (Illustrasjon: Gejr Holm Design)

I fjor tildelte Enova 2,3 milliarder kroner og støttet rundt 1000 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor. Nå sikter selskapet mot nye prosjekter som bygger lavutslippssamfunnet.

Kilde: Enova

– Norsk energi- og klimateknologi kan ta både Norge og verden til lavutslippssamfunnet og samtidig skape verdier som kan opprettholde den norske velferden. Derfor er det gledelig at vi i fjor kunne bidra til å realisere hele 80 nye teknologiprosjekter, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

515 millioner kroner gikk i 2016 til Enovas satsing på utvikling av ny energi- og klimateknologi, hvor de største tilsagnene var Elkem Solars solcelleproduksjon på Herøya i Porsgrunn og Hurtigrutens nye hybridskip, med henholdsvis 72 og 45 millioner i støtte.

På transportområdet støttet Enova i fjor 124 prosjekter med til sammen 823 millioner kroner – deriblant 220 millioner til landstrøm og 40 millioner til hurtigladere for elbil.

– Transportsektoren er et prioritert område for Enova, så det er gledelig at elektrifiseringen fortsetter å bre om seg. Vi ser også flere gode initiativ innen både hydrogen og biogassproduksjon, sier Nakstad.

Tildelte 2,3 milliarder

I alt tildelte Enova 2,3 milliarder kroner i 2016, fordelt på 1000 energi- og klimaprosjekter i næringsliv og offentlig sektor og nesten 6500 energitiltak i norske boliger. Dette ga et energiresultat på 3,8 TWh, noe som tilsvarer den årlige energibruken fra over 180 000 norske husholdninger. Samlet resultat for perioden 2012–2016 endte på 9,7 TWh – 2,7 TWh over målet.

– Det er fantastisk å se at næringslivet og andre aktører tar på seg risiko og investerer tungt i prosjekter som også er bra for samfunnet, sier Nakstad.

For Enovas resultater er ikke viktige i seg selv, påpeker Enova-sjefen.

– Det viktigste er teknologiutviklingen og markedsendringene som skapes når tunge aktører går foran. Dette er det som vil ta oss til lavutslippssamfunnet.

Langsiktig effekt trumfer kilowattimer

Å oppnå slike effekter blir enda viktigere for Enova i vurderingen av nye prosjekter i årene som kommer, varsler Enova-sjefen:

– Hvor mange kilowattimer et prosjekt sparer, vil ikke være tilstrekkelig for å si om prosjektet er et godt prosjekt for Enova eller ikke. Det som teller er hvilket potensial prosjektet har for å gjøre en forskjell i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Framover kommer vi derfor til å stille høyere krav til graden av innovasjon i prosjektet, og hvilke positive ringvirkninger det kan ha i markedet.

De løsningene vi satser på i dag må ha lavutslippssamfunnet som perspektiv, mener Nakstad.